Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,026,978

  

Họ và tên:

 Hồ Hồng Quyên

Năm sinh:

 1987

Nơi sinh:

 Đà Nẵng

Quê quán:

 Quảng Trị

Năm tốt nghiệp ĐH:

 2010

Tại:

 Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Chuyên ngành:

 Công nghệ Môi trường

Đơn vị công tác:

 Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa

Dạy CN:

 Công nghệ Môi trường.

Lĩnh vực NC:

 Kỹ thuật thông gió

Ngoại ngữ:

 Anh văn B1

Địa chỉ liên hệ:

 Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Điện thoại:

 0511 3841 735 ; Mobile: 0983 477 939

Email:

 quyenhobkdn@gmail.com

 

 Quá trình giảng dạy và công tác

10


abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn