Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đánh giá hiện trạng thông gió tự nhiên và nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện vi khí hậu, tiết kiệm năng lượng cho nhà ống tại Thành phố Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Hồ Hồng Quyên; Thành viên:  
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Số: T2014-02-104 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards

marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn