Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu thử nghiệm phương pháp từ tính xử lý nước thải nhiễm kim loại nặng cho Công ty cổ phần Cơ khí-Mạ Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  Lê Thị Xuân Thùy; Thành viên:  Hồ Hồng Quyên, Nguyễn Thị Sao Mai, Lê Phước Cường, Lê Thị Sương, Nguyễn Thu Phương
Số: Đà Nẵng ; Năm hoàn thành: 2018; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Môi trường

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn