Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: So sánh các phương pháp phân tích ổn định đập đất hiện nay. Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Quang*; GS.TS. Nguyễn Thế Hùng; PGS.TS. Châu Trường Linh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 9(130).2018. Trang: 56. Năm 2018. (Dec 26 2018 1:51PM)
[2]Bài báo: Ứng dụng mô hình MIKE URBAN tính toán mạng lưới cấp nước cho thành phố Tam Kỳ theo quy hoạch định hướng đến năm 2030. Tác giả: Nguyễn Quang Bình*; GS.TS. Nguyễn Thế Hùng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(104).2016. Trang: 11. Năm 2016. (Sep 27 2016 3:45PM)
[3]Tham luận: Ảnh hưởng của Quốc Lộ 1 tới ngập lụt hạ lưu sông Cu Đê. Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Quang Bình. Kỷ yếu Hội thảo Câu lạc bộ các trường Đại học kỷ thuật, lần thứ 44, Đà Nẵng. Trang: 263-272. Năm 2014. (Apr 14 2016 10:02AM)
[4]Tham luận: Xac dinh cac he so trong cong thuc ly thuyet uoc luong do sau ho xoi cuc bo tru cau. Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Đặng Việt Dũng, Nguyễn Xuân Trục. Tuyển tập Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc. Trang: 245-258. Năm 2014. (Apr 14 2016 9:56AM)
[5]Bài báo: Một phương pháp tiếp cận bài toán vận hành hồ chứa phòng lũ theo thời gian thực trên sông Vu Gia – Thu Bồn thời ký mùa lũ. Tác giả: Tô Thúy Nga, Nguyễn Thế Hùng. Tạp chí Thủy Lợi & Môi Trường, Trường Đại học Thủy Lợi. Số: Số 42(9). Trang: 33-39. Năm 2013. (Apr 14 2016 10:05AM)
[6]Bài báo: Áp dụng phần mềm RIVER_2D tính xói cho cầu Nguyễn Tri Phương. Tác giả: Đặng Minh, Nguyễn Thế Hùng. Tạp chí KHCN - ĐHĐN. Số: No:3[64]. Trang: 49-55. Năm 2013. (Apr 14 2016 10:30AM)
[7]Tham luận: Làm thế nào để có được các nhà cơ học giỏi. Tác giả: Nguyen The Hung. Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc về giảng dạy các môn cơ học, Tp HCM. Trang: 20-23. Năm 2013. (Apr 14 2016 10:15AM)
[8]Tham luận: Nghiên cứu thoát lũ nhanh vùng đồng bằng hạ lưu sông bồ, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Minh Khoa. Tuyển tập Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc, Quảng Bình. Trang: 328-336. Năm 2013. (Apr 14 2016 10:18AM)
[9]Tham luận: Ứng dụng mô hình hivel2d nghiên cứu các thông số động học của nước nhảy. Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Văn Thông, Trần Sơn Thái. Tuyển tập Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc, Quảng Bình. Trang: 321-327. Năm 2013. (Apr 14 2016 10:21AM)
[10]Bài báo: Các giải pháp chống xói lở bờ biển bảo vệ tuyến kè và đường Nguyễn Tất Thành của thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Huynh Phuc Hau & Nguyen The Hung. Tạp chí KHCN - ĐHĐN. Số: No:1[62]. Trang: 60-66. Năm 2013. (Apr 14 2016 10:26AM)
[11]Bài báo: Ứng dụng mô hình MIKE11 dự báo thử nghiệm xâm nhập mặn hạ lưu sông Vu Gia. Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Hữu Thiêm. Tạp chí KHCN - ĐHĐN. Số: No:3[64]. Trang: 72-78. Năm 2013. (Apr 14 2016 10:32AM)
[12]Bài báo: Một phương pháp tiếp cận bài toán vận hành hồ chứa phòng lũ theo thời gian thực trên sông Vu Gia – Thu Bồn thời ký mùa lũ. Tác giả: NCS. Tô Thúy Nga. GS.TS. Nguyễn Thế Hùng . Tạp chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường – ĐHTL 2013. Số: số 42(9). Trang: 33-39. Năm 2013. (Mar 25 2018 10:37PM)
[13]Bài báo: Sử dụng phương pháp cân bằng năng lượng để xây dựng công thức lý thuyết tính toán chiều sâu xói cục bộ tại trụ cầu. Tác giả: Đặng Việt Dũng, Nguyễn Xuân Trục, Nguyễn Thế Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 42. Trang: 12-20. Năm 2011. (May 20 2011 10:52AM)
[14]Bài báo: Mô hình toán điều tiết tối ưu vận hành hồ chứa đa mục đích (với mục đích tưới, phát điện, phòng lũ, đảm bảo môi trường sinh thái hoặc cấp nước cho hạ du). Tác giả: Nguyễn Thế Hùng
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Trang: 35-43. Năm 2010. (May 18 2011 12:58PM)
[15]Tham luận: Vận hành điều tiết tối ưu hồ chứa thủy điện A Vương theo phương pháp Quy hoạch động. Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Lê Hùng. Kỷ yêu hội thảo vận hành tối ưu hồ chứa thủy điện A Vương mùa khô hạn. Trang: 1-28. Năm 2010. (May 16 2011 12:03PM)
[16]Bài báo: Ổn định của đập đất dưới ảnh hưởng của động đất. Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Văn Hướng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 40. Trang: 45. Năm 2009. (May 12 2011 2:06PM)
[17]Bài báo: Áp dụng mô hình toán thủy văn dự báo lũ trên sông Túy Loan thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Văn Uyển
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 15. Trang: 23. Năm 2009.
(May 12 2011 2:08PM)
[18]Bài báo: On the finite element technique for the shallow-water equations. Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Trần Văn Minh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 8. Trang: 271-279. Năm 2008. (May 16 2011 12:32PM)
[19]Bài báo: Ảnh hưởng của công trình thủy lợi Sa Lung đến xâm nhập mặn hạ lưu sông Bến Hải. Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Ngọc Tuấn. Tuyển tập công trình hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 611-618. Năm 2008.
(May 16 2011 2:00PM)
[20]Bài báo: Một phương pháp tính xói trụ cầu vượt sông. Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Đặng Việt Dũng. Tuyển tập công trình hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 137-144. Năm 2007.
(May 16 2011 2:07PM)
[21]Tham luận: Về một số suy nghĩ về đào tạo của Đại học Duy Tân trong những năm sắp đến. Tác giả: Nguyễn Thế Hùng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỹ yếu Hội nghị Đại học Duy Tân. Trang: 32-33. Năm 2007. (May 16 2011 2:08PM)
[22]Bài báo: Mô hình toán kết nối về thấm vùng, xâm nhập mặn hai chiều ngang ở vùng nước ngầm ven biển. Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Trần Văn Minh. Tuyển tập công trình hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc. Số: 171. Trang: 178. Năm 2007. (May 12 2011 2:20PM)
[23]Bài báo: A General mathematical model of two – Dimensional horizontal flow of Seawater instrusion. Tác giả: Tran Van Minh, Nguyen The Hung
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng công nghệ hiện đại trong xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông. Trang: 271-280. Năm 2006. (May 16 2011 2:22PM)
[24]Bài báo: Đánh giá sự xâm nhập mặn vào hồ Bầu Tró khi có khai thác nước ngọt mùa kiệt. Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Thái Hoàng Phong
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tuyển tập công trình hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 398-415. Năm 2006.
(May 17 2011 10:04AM)
[25]Bài báo: Điều kiện biên tiêu tán đối với hệ phương trình hai chiều đứng. Tác giả: Nguyễn Thế Hùng. Kỷ niệm 10 năm thành lập Đại học Đà Nẵng. Trang: 165-171. Năm 2004. (May 17 2011 10:05AM)
[26]Bài báo: Phương pháp phần tử hữu hạn hai giai đoạn với độ chính xác cao giải hệ phương trình Reynolds hai chiều đứng. Tác giả: Lê Văn Nghị, Trần Đình Hợi, Nguyễn Thế Hùng. Tuyển tập công trình hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc. Trang: 353-362. Năm 2004. (May 17 2011 10:06AM)
[27]Bài báo: Nghiên cứu mô hình toán tổng quát hai chiều ngang về xâm nhập mặn phục vụ quy hoạch quản lý khai thác nước ngầm ở vùng ven biển. Tác giả: Trần Văn Minh, Nguyễn Thế Hùng. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. Trang: 187-190. Năm 2004. (May 13 2011 9:13AM)
[28]Bài báo: Áp dụng mô hình Muskingum dự báo lũ trên hệ thống sông Thu Bồn - Vu Gia. Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Phạm Kim Sơn
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí khí tượng thủy văn. Trang: 11-17. Năm 2004. (May 13 2011 9:15AM)
[29]Bài báo: Phương pháp phần tử hữu hạn với độ chính xác cao áp dụng cho bài toán dòng chảy hai chiều ngang. Tác giả: Nguyễn Thế Hùng. tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Trang: 1230-1232. Năm 2004. (May 13 2011 9:16AM)
[30]Bài báo: Áp dụng Mô hình toán nối kết tính lũ vùng hạ lưu sông hàn. Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Lê Văn Hợi. Tạp chí khí tượng thủy văn
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 14-25. Năm 2004.
(May 13 2011 9:14AM)
[31]Bài báo: Computation of one-dimensional open channel flow using McCormack. Tác giả: NGUYEN The Hung & TON That Tinh. Proceedings of the seventh National Conference on Mechanics. Trang: 223-231. Năm 2002. (May 18 2011 12:56PM)
[32]Bài báo: Mathematical models and Numerical methods for Flood forecast on plain in Central region of Vietnam. Tác giả: NGUYEN The Hung. Proceedings of National Conference on Fluid Mechanics. Trang: 80-88. Năm 2000. (May 18 2011 12:59PM)
[33]Bài báo: Mathematical models and Numerical methods for Flood forecast on plain in Central region of Vietnam. Tác giả: NGUYEN The Hung. Proceedings of National Conference on Fluid Mechanics. Trang: 80-88. Năm 2000. (May 18 2011 12:59PM)
[34]Bài báo: Tidal flow and salinity intrusion in the Summer in Han and Cu-De rivers network. Tác giả: PHAM Quy & NGUYEN The Hung. Proceedings of National Conference on Fluid Mechanics (subject: Welcome the new millennium
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 80-88. Năm 2000.
(May 18 2011 1:00PM)
[35]Bài báo: Suitable geometries of lateral weir of reservoir. Tác giả: NGUYEN The Hung & PHAM Kim Son. Proceedings of National Conference on Fluid Mechanics. Trang: 167-171. Năm 1999. (May 18 2011 1:02PM)
[36]Bài báo: Method for calculation of vertical distribution of the salinity intrusion in Huong river network. Tác giả: NGUYEN The Hung & Tran Van Quang. Proceedings of National Conference on Fluid Mechanics. Trang: 167-171. Năm 1999. (May 18 2011 1:03PM)
[37]Bài báo: - Áp dụng phương pháp Phần tử hữu hạn để nghiên cứu tác dụng tương hổ giữa dòng chảy và biên rắn. Tác giả: Nguyễn Thế Hùng. Thông báo Khoa học-Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, 1990.
marriage affairs open i want an affair
. Năm 1990.
(Dec 31 2010 10:20AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A Dual Approach for Model Construction of Two-Dimensional HorizontalFlow. Authors: Tinh Ton That1, The Hung Nguyen1*, Dong Anh Nguyen21 Department of Water Resources Engineering, Danang University of Technology, The University of Danang 2 Institute of Mechanics, VAST. Proceedings of the 10th International Conference on Asian and Pacific Coasts, 2019, Hanoi, Vietnam. No: APAC 2019. Pages: 115-120. Year 2020. (Oct 31 2019 10:19AM)
[2]Article: Experimental and numerical assessments of seepage effect on embankment behaviours by the time. Authors: 1Nguyen T.Q., 2Chau T.L., 3Nguyen T.H.1 University of Science and Technology, Danang University; nguyenthanhquang1987@gmail.com 2 University of Science and Technology, Danang University; chau-linh@dut.udn.vn 3 University of Science and Technology, Danang University; nthung@dut.udn.vn. • DOIhttps://doi.org/10.1007/978-981-15-0802-8_112 • Publisher NameSpringer, Singapore • Print ISBN978-981-15-0801-1 • Online ISBN978-981-15-0802-8. No: • DOIhttps://doi.org/10.1007/978-981-15-0802-8_112. Pages: 978-981. Year 2020. (Oct 31 2019 10:26AM)
[3]Article: Intracoronary cavitation as a causeof plaque rupture and thrombosispropagation in patients with acutemyocardial infarction: A computationalstudy. Authors: Gianluca Rigatelli1, Marco Zuin2, Tra T. Ngo3, Hung T. Nguyen4,Aravinda Nanjundappa5, Ernest Talarico6, Le Cao Phuong Duy7, Thach Nguyen3,81Section of Cardiovascular Diagnosis and Endoluminal Interventions, Rovigo General Hospital, Rovigo, Italy;2Section of Internal and Cardiopulmonary Medicine, University of Ferrara, Ferrara, Italy;3Cardiovascular Research, Methodist Hospital, Merrillville, IN 46410, USA;4Danang University, Danang, Vietnam;5Department of Cardiology, Charleston Area Medical Center, Charleston, WV, USA;6Anatomy Department, Indiana University NW, Gary IN USA;7Cardiology Department, Nguyen Tri Phuong Hospital, Ho Chi Minh city, Vietnam;8Tan Tao University, School of Medicine, Long An, Vietnam. JOURNAL OF TRANSLATIONAL INTERNAL MEDICINE / APR-JUN 2019 / VOL 7 |ISSUE 2. No: / APR-JUN 2019 / VOL 7 |ISSUE 2. Pages: 69-75. Year 2019. (Oct 31 2019 10:06AM)
[4]Article: Cause Analysis of Erosion-Induced Resort Washout on Cua Dai Beach, Vietnam. Authors: Nguyen The Hung, Bui Trong Vinh, Soo Yong Nam§, and Jung Lyul Lee. Journal of Coastal Research. No: 2017 Special Issue, No. 79, Coconut Creek (Florida), ISSN 0749-0208. Pages: 214-218. Year 2017. (Mar 25 2018 11:37PM)
[5]Presentations: A dual approach to modeling solute transport. Authors: Hùng, NGUYỄN Thế. The International Conference on Advances in Computational Mechanics, ACOME 2017 August 02 - 04, Phu quoc, Vietnam, Lecture notes in Mechanical Engineering, pp 821-834. Pages: 821-834. Year 2017. (Mar 25 2018 11:42PM)
[6]Article: Evaluating the saltwater intrusion to aquifer upper -middle pleistocene (qp2-3) in coastal area of tra vinh province due to groundwater exploitation. Authors: Huynh Van Hiep1, Nguyen The Hung2, Pham Van Long3. The International Conference on Advances in Computational Mechanics, ACOME 2017 August 02 - 04, Phu Quoc, Vietnam, Lecture notes in Mechanical Engineering, pp 675-690. No: ACOME 2017 August 02 - 04, Phu Quoc, Vietnam, Lecture notes in Mechanical Engineering, pp 675-690. Pages: 675-690. Year 2017. (Mar 25 2018 11:50PM)
[7]Presentations: Study on three-dimensional seepage through earth dam. Authors: Nguyen The Hung, Tran Thi Kim Lien and Huynh Trieu Duong. Vietnam-France International Conference: Safety of Small Dams and Dikes. Pages: 51-58. Year 2014. (Apr 14 2016 9:29AM)
[8]Presentations: Selection of numerical modeling in seepage calculation of earth dams. Authors: Nguyen The Hung and Hoang Van Thanh. Vietnam-France International Conference: Safety of Small Dams and Dikes. Pages: 45-50. Year 2014. (Apr 14 2016 9:32AM)
[9]Presentations: Applying energy balance conditions for estimating local scour depths at bridge piers. Authors: Dung D. V., Truc N. X., Hung N. T.. Proceedings of the 14th Asian Congress of Fluid Mechanics. Pages: 960-965. Year 2013. (Mar 13 2015 1:19AM)
[10]Presentations: Numerical Simulation of Two-Phase Free Surface Flows with a Coupling Explicit - Implicit Method. Authors: P.H. Nam, N.T. Hung. Proceedings of the 14th Asian Congress of Fluid Mechanics, Hanoi. Pages: 495-503. Year 2013. (Apr 14 2016 9:37AM)
[11]Article: . Authors: Nguyen The Hung, To Thuy Nga, Le Van Thao, Le Hung
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. World City Water Forum
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Pages: 2321-2329. Year 2009.
(May 13 2011 3:11PM)
[12]Article:

 

.
Authors: Nguyen The Hung
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. ESCAP Thai Lan
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Pages: 102-110. Year 2009.
(May 13 2011 3:08PM)
[13]Article: . Authors: NGUYEN The Hung. International Symposium on Large dam, Furama. Pages: 225-233. Year 2008. (May 13 2011 3:16PM)
[14]Article: . Authors: NGUYEN The Hung. Proceedings of the international conference on high performance scientific computing
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Pages: 10-14. Year 2003.
(May 16 2011 12:30PM)
[15]Article: . Authors: NGUYEN The Hung. Proceedings of International Conference on Engineering Mechanics Today. No: Vol 1. Pages: 157-163. Year 1997. (May 16 2011 12:29PM)
[16]Article: . Authors: NGUYEN The Hung
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Proceedings of International Conference on Engineering Mechanics Today. Pages: 541-548. Year 1995. (May 13 2011 3:15PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn