Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Chiến sĩ thi đua cấp bộ. Số: 1199/QĐ-BGĐĐT. Năm: 2004-2005.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp bộ. Số: 1199/QĐ-BGĐĐT. Năm: 2004-2005.
[3] Bằng khen của Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Số: 367/QĐ-UBND. Năm: 2004-2005.
[4] Nhà giáo ưu tú. Năm: 2006.
[5] Bằng Khen Thủ Tướng Chính Phủ. Số: 924/QĐ-TTg. Năm: 2006.
[6] Bằng Khen Thủ Tướng Chính Phủ. Số: 924/QĐ-TTg. Năm: 2006.
[7] Bằng Khen cấp Bộ. Số: 3692/QĐ/BGDĐT. Năm: 2007-2008.
[8] Bằng Khen Hội cơ học toàn quốc. Năm: 2008.
[9] Huân chương lao động hạng 3. Số: 1724 QĐ/CTN - Sổ vàng 13. Năm: 3/10/2011.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn