Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thủy lực công trinh
Ngành: Thuỷ lợi
 2010 Cao học
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Bách khoa
[2]Cơ học nước ngầm nâng cao
Ngành: Thuỷ lợi
 2008 Cao học Xây dựng công trình thủy  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Cơ học chất lỏng nâng cao
Ngành: Thuỷ lợi
 2008 Cao học
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Đại học Đà Nẵng
[4]Chỉnh Trị Sông và công trình ven bờ
Ngành: Thuỷ lợi
 2008 Đại học  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[5]Phần tử hữu hạn trong cơ học chất lỏng
Ngành: Thuỷ lợi
 2006 Cao học
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Đại học Đà Nẵng
[6]Phương pháp Nghiên cứu Khoa học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Cao hoc  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[7]Cơ học tính toán nâng cao
Ngành: Xây dựng
 2005 Đại học
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[8]Phương pháp số nâng cao
Ngành: Thuỷ lợi
 1995 Cao học  Đại học Đà Nẵng
[9]Thủy lực tính toán
Ngành: Thuỷ lợi
 1995 Cao học  Đại học Đà Nẵng
[10]Thủy lực cơ sở
Ngành: Thuỷ lợi
 1990 Đại học
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Đại học Bách khoa
[11]Phương pháp tính
Ngành: Thuỷ lợi
 1990 Đại học  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn