Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp sửa chữa kênh chính bắc hồ chứa nước Phú Ninh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Hướng, Bùi Văn Hải
Nơi đăng: Hội thảo quốc tế Việt - Pháp: An toàn cho các công trình đê và đập nhỏ (Vietnam-France International Conference: Safety of Small Dams and Dikes); Số: ISBN: 978-604-82-1322-0;Từ->đến trang: 59-70;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Công trình thủy lợi Phú Ninh được biết đến như một Công trình đại thủy nông (từng là công trình thủy lợi lớn nhất Miền Trung Việt Nam). Nó được xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm 1977 đến 1986. Hồ có sức chứa 344 triệu m3, với tổng chiều dài kênh chính là 51,89 km, phục vụ tưới cho khoảng 23,000 ha đất canh tác. Vào thời kỳ đó, Việt Nam còn lạc hậu về thiết bị và công nghệ phục vụ cho khảo sát, thiết kế và thi công. Quả vậy, kênh Chính Bắc Hồ chứa nước Phú Ninh đã thi công chủ yếu bằng thủ công theo hình thức huy động công lao động của người dân, do đó chất lượng công trình không thể hoàn hảo. Sau 30 năm vận hành, hệ thống công trình thủy lợi Phú Ninh nói chung và kênh chính Bắc nói riêng đã bộc lộ những hư hỏng thậm chí đã xảy ra một số sự cố vỡ kênh. Bài báo này sẽ đánh giá hiện trạng hệ thống kênh chính Bắc và đề xuất giải pháp sửa chữa cho đoạn kênh xung yếu (đoạn từ Km14+003.38 đến Km15+154.5).
ABSTRACT
Phu Ninh irrigation works has been known as the great irrigation works (it was the largest irrigation works in Central Vietnam). It was built from 1977 to 1986 in Quang Nam province. The reservoir capacity is 344 million cubic metres, with total main channel length of 51.89 km, which is used to irrigate about 23,000 ha of arable land. In that period, Vietnam’s equipment and technology for surveys, designs and constructions were out of date. Indeed, almost Phu Ninh north main channel was constructed manually by contribution of local labour, thus the quality of the work is not good. After 30 years of operation, the Phu Ninh irrigation systems in general and North Channel in particular has occurred some damages, even demolitions. This article will assess the status of the northern main channel system and propose repair solutions for the critical channel segment (from Km14+003.38 to Km15+154.5).
[ 2014-1.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn