Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu chế tạo thiết bị thí nghiệm xác định khả năng nứt bề mặt của bê tông ở độ tuổi sớm. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hướng. Thành viên: Nguyễn Thị Lộc, Phạm Lý Triều, Hồ Anh Dung, Hồ Văn Lưu, Nguyễn Văn Minh . Mã số: B2017-ĐN02-26. Năm: 2019. (Jul 12 2019 5:57PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo thiết bị thí nghiệm để xác định sự thay đổi thể tích của chất kết dính của bê tông non tuổi. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hướng. Thành viên: Phạm Lý Triều, Nguyễn Thị Lộc, Nguyễn Văn Chín. Mã số: T2017-02-89. Năm: 2017. (Dec 5 2017 10:38AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu sử dụng chất thải bùn đỏ từ khai thác Bauxite Tây Nguyên để chế tạo vật liệu thay thế một phần xi măng. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hướng. Thành viên: Nguyễn Quang Bình, Lê Xuân Cường, Nguyễn Thị Lộc, Võ Nguyễn Đức Phước, Lê Trung Thành. Mã số: Đ2015-02-124. Năm: 2016. (Jun 17 2016 4:15PM)
[4] Đề tài Khác: Dự án nghiên cứu phụ gia bê tông dùng trong sản xuất bê tông chống xâm thực; và phụ gia bê tông dùng trong sản xuất bê tông thay thế cát sông bằng cát mặn (biển).. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hướng. Thành viên: Công ty Cổ phần Hóa chất Hoa Sen. Mã số: Hợp đồng Nghiên cứu. Năm: 2015. (Aug 20 2015 5:11PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu dùng nguyên liệu khoáng puzơlan Quảng Ngãi để thay thế cho một phần xi măng trong bê tông xi măng xây dựng công trình.. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Tươi. Thành viên: TS. Nguyễn Văn Hướng, ThS. Nguyễn Thị Lộc, ThS. Phạm Cường. Mã số: ĐT 01-14. Năm: 2015. (Aug 20 2015 5:15PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Dự án ươm tạo công nghệ Cấp bộ: Nghiên cứu chế tạo dây chuyền công nghệ sản xuất ống bê tông có lỗ xung quanh để thu thoát nước thấm. Chủ nhiệm: Ngô Văn Dũng. Thành viên: Lê Văn Hợi, Nguyễn Chí Công, Nguyễn Văn Hướng, Phan Hồng Sáng. Mã số: Bộ GD-ĐT. Năm: 2009. (Apr 30 2012 12:11AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn