Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,212,508

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Lê Thuận
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp chống sạt lở mái thượng lưu nhà máy thủy điện Đăk Pring

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[2]Dương Ngọc Hùng
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du hồ chứa nước Đăk Pokei

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[3]Nguyễn Thành Ngân
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án sửa chữa đập đất hồ chứa nước An Phong - tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[4]Phan Minh Hoành
Đề tài: Nghiên cứu tính hợp lý của các giải pháp chống thấm cho công trình cống sông Rớ - tỉnh Quảng Ngãi.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[5]Lê Quang Nhựt
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp sửa chữa hồ chứa nước Tuyền Tung - tỉnh Quảng Ngãi.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[6]Nguyễn Văn Chín
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vật liệu địa phương cho bê tông tự đầm công trình thủy tại Miền Trung.

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2018

 2018

[7]Nguyễn Thành Hưng
Đề tài:

Nghiên cứu tính toán ứng xử của đập đất do tải trọng động đất theo lịch sử thời gian – Áp dụng cho đập đất Thượng Kon Tum

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2018

 2018

[8]Dương Minh Quang
Đề tài:

Nghiên cứu sự phân bố nhiệt độ trong bê tông khối lớn do nhiệt hydrat

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2018

 2018

[9]Nguyễn Thanh Bình
Đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ bờ sông Thạch Hãn đoạn qua xã Hải Lệ, tỉnh Quảng Trị

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[10]Trần Mạnh Chung
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án sửa chữa đập đất hồ chứa nước Phú Vinh, tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[11]Đặng Khoa Đãm
Đề tài:

Nghiên cứu giải pháp xử lý nền đất yếu cho công trình kè bảo vệ bờ sông ba tại khu vực phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2016

 2017

[12]Nguyễn Duy Xuyên
Đề tài:

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ bờ sông Thu Bồn đoạn qua thôn Quảng Đại  1, Đại Lộc, Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2016

 2017

[13]Lê Tự Khánh
Đề tài:

Nghiên cứu giải pháp kết cấu hợp lý đê chắn sóng tại khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2016

 2017

[14]Đặng Trần Huân
Đề tài: Nghiên cứu tính toán hệ thống cấp nước cho thành phố KonTum theo qui hoạch định hướng đến năm 2030 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[15]Nguyễn Đức Toàn
Đề tài: Thiết lập mô hình tính toán diễn biến hình thái luồng nạo vét cửa Lở, tỉnh Quảng Nam 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[16]Đinh Vũ Vinh
Đề tài: Nghiên cứu kiểm tra tuyến áp lực của nhà máy thủy điện Nuôn Kuốp

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[17]Lê Trung Thành
Đề tài: Nghiên cứu xử lý chất thải bùn đỏ từ khai thác bauxite tây nguyên để sản xuất vật liệu thay thế một phần cho xi măng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[18]Võ Ngọc Ân
Đề tài: Phân tích ổn định đập đất Bàu Vang - Quảng Nam bằng phương pháp Monte Carlo

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[19]Đỗ Văn Dũng
Đề tài: Đánh giá hiện trạng ổn định và đề xuất giải pháp sửa chữa đập đất hồ chứa nước An Long - Quảng Nam 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[20]Bùi Văn Hải
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và giải pháp sửa chữa kênh Chính Bắc hồ chứa nước Phú Ninh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn