Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,213,321

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Chống xâm thực bê tông
Ngành: Giao thông vận tải
 2019 Sinh viên nghành Công nghệ Vật liệu xây dựng  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Độ bền Công trình bê tông
Ngành: Xây dựng
 2016 Sau đại học  Đại học Đà Nãng
[3]Công trình thủy nâng cao
Ngành: Thuỷ lợi
 2016 Sau đại học  Đại học Đà Nãng
[4]Công trình thủy công
Ngành: Thuỷ lợi
 2002 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn