Nguyễn Văn Hướng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,478,004

 
Mục này được 32381 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Hướng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/00/1978
Nơi sinh: Bình Định
Quê quán Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Thuỷ lợi thuỷ điện; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Công trình thủy; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng; Tại: Đại học Nantes
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2019
Dạy CN: Công trình thuỷ công Độ bền công trình bê tông
Lĩnh vực NC: - Công trình thủy công - Độ bền vật liệu bê tông - Vật liệu xây dựng thân thiện môi trường
Ngoại ngữ: Anh, pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng Thuỷ lợi thuỷ điện - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Điện thoại: 02363841296; Mobile: 0905698831
Email: nvhuongtltdud@gmail.com; nvhuong@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ năm 2013 đến nay: Giảng viên, Đại học Bách Khoa – Đại học Đà
Nẵng
- Từ năm 2010 đến 2013: Nghiên cứu sinh , Đại Học Nantes, Pháp
- Từ 3/2002 đến 01/2010: Giảng viên, Đại học Bách Khoa – Đại học Đà
Nẵng
- Từ 7/2001 đến 3/2002: Kỹ sư thiết kế, Xí Nghiệp Tư vấn Thiết kế Thủy
lợi III, Công ty Xây dựng Thủy lợi 1 HEC1
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu chế tạo thiết bị thí nghiệm xác định khả năng nứt bề mặt của bê tông ở độ tuổi sớm. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hướng. Thành viên: Nguyễn Thị Lộc, Phạm Lý Triều, Hồ Anh Dung, Hồ Văn Lưu, Nguyễn Văn Minh . Mã số: B2017-ĐN02-26. Năm: 2019. (Jul 12 2019 5:57PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo thiết bị thí nghiệm để xác định sự thay đổi thể tích của chất kết dính của bê tông non tuổi. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hướng. Thành viên: Phạm Lý Triều, Nguyễn Thị Lộc, Nguyễn Văn Chín. Mã số: T2017-02-89. Năm: 2017. (Dec 5 2017 10:38AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu sử dụng chất thải bùn đỏ từ khai thác Bauxite Tây Nguyên để chế tạo vật liệu thay thế một phần xi măng. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hướng. Thành viên: Nguyễn Quang Bình, Lê Xuân Cường, Nguyễn Thị Lộc, Võ Nguyễn Đức Phước, Lê Trung Thành. Mã số: Đ2015-02-124. Năm: 2016. (Jun 17 2016 4:15PM)
[4] Đề tài Khác: Dự án nghiên cứu phụ gia bê tông dùng trong sản xuất bê tông chống xâm thực; và phụ gia bê tông dùng trong sản xuất bê tông thay thế cát sông bằng cát mặn (biển). Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hướng. Thành viên: Công ty Cổ phần Hóa chất Hoa Sen. Mã số: Hợp đồng Nghiên cứu. Năm: 2015. (Aug 20 2015 5:11PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu dùng nguyên liệu khoáng puzơlan Quảng Ngãi để thay thế cho một phần xi măng trong bê tông xi măng xây dựng công trình. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Tươi. Thành viên: TS. Nguyễn Văn Hướng, ThS. Nguyễn Thị Lộc, ThS. Phạm Cường. Mã số: ĐT 01-14. Năm: 2015. (Aug 20 2015 5:15PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Dự án ươm tạo công nghệ Cấp bộ: Nghiên cứu chế tạo dây chuyền công nghệ sản xuất ống bê tông có lỗ xung quanh để thu thoát nước thấm. Chủ nhiệm: Ngô Văn Dũng. Thành viên: Lê Văn Hợi, Nguyễn Chí Công, Nguyễn Văn Hướng, Phan Hồng Sáng. Mã số: Bộ GD-ĐT. Năm: 2009. (Apr 30 2012 12:11AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng của tro bay đến khả năng nứt của bê tông trong điều kiện bị kiềm hãm. Tác giả: Nguyễn Văn Hướng. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi môi trường. Số: 65(06-2019). Trang: 51-57. Năm 2019. (Jul 12 2019 6:06PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng bùn đỏ Tân Rai để thay thế một phần xi măng. Tác giả: Nguyễn Văn Hướng, Phạm Lý Triều, Nguyễn Thị Lộc, Lê Trung Thành. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng. Số: 47(184). Trang: 48-53. Năm 2019. (Jul 12 2019 6:12PM)
[3]Bài báo: Đánh giá hoạt tính của tro bay theo phương pháp trực tiếp và gián tiếp. Tác giả: Nguyễn Văn Hướng. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi môi trường. Số: 63(12/2018). Trang: 10-16. Năm 2018. (Jan 27 2019 10:48AM)
[4]Bài báo: Thực trạng ứng dụng và giải pháp nâng cao chất lượng bê tông tự lèn cho công trình thủy tại khu vực miền Trung. Tác giả: Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Văn Chín. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. Số: 05/2018. Trang: 75-79. Năm 2018. (Jun 28 2018 11:04AM)
[5]Bài báo: Sự thay đổi nhiệt độ trong khối bê tông do nhiệt Hyđrat: Nghiên cứu thí nghiệm và mô hình. Tác giả: Nguyễn Văn Hướng, Dương Minh Quang, Nguyễn Quang Huy. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. Số: 6-2018. Trang: 99-105. Năm 2018. (Jul 3 2018 4:59PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của tách chiết kiềm đến tấn công nội sulfate do hình thành ettringite gián đoạn. Tác giả: Nguyễn Văn Hướng. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường. Số: 61 (6/2018). Trang: 69-75. Năm 2018. (Jul 23 2018 11:27AM)
[7]Bài báo: Giảm vi nứt trong bê tông xỉ bằng xi măng có hàm lượng alite cao. Tác giả: Huỳnh Phương Nam, Nguyễn Văn Hướng. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. Số: 09-2017. Trang: 202-205. Năm 2017. (Dec 5 2017 9:56AM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu xác định co ngót tự sinh của hồ xi măng rất non tuổi. Tác giả: Nguyễn Văn Hướng. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường. Số: 58 (9/2017). Trang: 64-69. Năm 2017. (Dec 5 2017 10:27AM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của xi măng và chu trình xử lý nhiệt đến tấn công nội sun phát do hình thành ettringite gián đoạn. Tác giả: Nguyễn Văn Hướng, Huỳnh Phương Nam. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. Số: 10-2017. Trang: 36-39. Năm 2017. (Dec 5 2017 10:12AM)
[10]Bài báo: Cải thiện độ bền của bê tông xi măng bởi tấn công ngoại sun phát: Hiệu quả của pu-zơ-lan tự nhiên. Tác giả: Nguyễn Văn Tươi, Bùi Thị Hương Lan, Huỳnh Phúc Hậu, Trần Thị Mai Lê, Nguyễn Văn Hướng, Trần Trung Hiếu . Tạp chí Giao thông vận tải. Số: 58(số đặc biệt). Trang: 37-41. Năm 2017. (Jul 12 2019 6:28PM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của tro bay đến nhiệt thủy hóa và cường độ nén của vữa. Tác giả: Đoàn Viết Long*; Nguyễn Văn Hướng; Võ Thị Thu Hiền. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(98).2016. Trang: 41. Năm 2016. (Mar 31 2016 8:35AM)
[12]Bài báo: Ứng dụng mô phỏng Monte Carrlo trong phân tích ổn định mái dốc: áp dụng cho đập đất bàu Vang. Tác giả: Nguyễn Văn Hướng, Võ Ngọc Ân. Hội nghị trong nước, NXB Xây dựng ISBN: 978-604-82-1687-0. Số: 01. Trang: 148-154. Năm 2016. (Jun 10 2016 6:00PM)
[13]Bài báo: Hiệu quả của pu-zơ-lan tự nhiên đối với độ bền của bê tông trong môi trường biển. Tác giả: Nguyễn Văn Tươi, Phạm Huy Khang, Nguyễn Văn Hướng. Giao thông vận tải ISSN 2354-0818. Số: 1+2/2016. Trang: 77-81. Năm 2016. (May 31 2016 5:08PM)
[14]Bài báo: Tổng quan về tấn công sun-phát bên ngoài đối với bê tông. Tác giả: Nguyễn Văn Hướng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 03(88).2015. Trang: 42-45. Năm 2015. (Jun 3 2015 10:41AM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu dùng phụ gia khoáng puzơlan Quảng Ngãi để thay thế cho một phần xi măng trong bê tông. Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hướng*; ThS. Nguyễn Thị Lộc; ThS. Nguyễn Văn Tươi. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 07(92).2015. Trang: 16. Năm 2015. (Oct 1 2015 2:09PM)
[16]Bài báo: Bài học từ những công trình bê tông khối lớn hư hỏng do tấn công nội sun-phát. Tác giả: Nguyễn Văn Hướng. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 5(78). Trang: 43-48. Năm 2014. (Oct 2 2014 11:59AM)
[17]Bài báo: Nghiên cứu xử của vữa xi măng trong quá trình hình thành ettringite gián đoạn. Tác giả: Nguyễn Văn Hướng. Hội thảo khoa học Hạ tầng giao thông Việt Nam với phát triển bền vững TISDV-2013 (ISBN 978-604-82-0019-0). Số: 01. Trang: 297-286. Năm 2013. (Sep 3 2013 8:21AM)
[18]Bài báo: Định lượng sản phẩm hyđrat của xi măng bằng phương pháp nhiệt - trọng lương. Tác giả: Nguyễn Văn Hướng. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1 (62). Trang: 73-78. Năm 2013. (Jun 3 2013 3:55PM)
[19]Bài báo: Effet des cendres volantes sur la formation d’ettringite différée (DEF): Analyses mécaniques et microstructurales. Tác giả: Nguyen V-H., Leklou N., Mounanga P.. AUGC 2013, France. Số: 31. Trang: 1-11. Năm 2013. (Jun 3 2013 4:12PM)
[20]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của phản ứng nội sunfat đến sự phá hoại cấu trúc bê tông. Tác giả: Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Thị Lộc. TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 45. Trang: 30-37. Năm 2011. (Apr 30 2012 12:03AM)
[21]Bài báo: Ổn định của đập đất dưới ảnh hưởng của động đất. Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Văn Hướng. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 32. Trang: Trang: 41. Năm 2009. (May 17 2011 4:38AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The development of accelerated test method for Internal Sulfate Attack by delayed ettringite formation. Authors: Van-Huong Nguyen, Nordine Leklou, Pierre Mounanga. Materials Science Forum. No: 987. Pages: 27-32. Year 2020. (Jul 12 2019 6:19PM)
[2]Article: The effect of metakaolin on internal sulfate attack of the heat-cured mortars. Authors: Van-Huong Nguyen, Nordine Leklou, Pierre Mounanga. Romanian Journal of Materials (ISSN-L 1583-3186). No: 49(1). Pages: 51-57. Year 2019. (Dec 11 2018 12:31PM)
[3]Article: The effect of the partial cement substitution with fly ash on delayed ettringite formation in heat-cured mortars. Authors: Nordine Leklou, Van-Huong Nguyen, Pierre Mounanga. KSCE Journal of Civil Engineering. No: Volume 21, Issue 4. Pages: 1359-1366. Year 2017. (Jul 19 2016 11:56AM)
[4]Article: ASSESS CURRENT STATUS OF THE NORTH MAIN CHANNEL OF PHU NINH RESERVOIR AND PROPOSE REPAIR SOLUTIONS. Authors: Nguyễn Văn Hướng, Bùi Văn Hải. Hội thảo quốc tế Việt - Pháp: An toàn cho các công trình đê và đập nhỏ (Vietnam-France International Conference: Safety of Small Dams and Dikes). No: ISBN: 978-604-82-1322-0. Pages: 59-70. Year 2014. (Aug 20 2015 5:25PM)
[5]Article: The effet of natural pozzolan on accelerated delayed ettringite formation : Michanical microstructural investigations. Authors: Nguyen V-H., Leklou N., Mounanga P., Bonnet S. Proceedings International Conference on Advances in Cement and Concrete Technology in Africa, South Africa.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 1. Pages: 673-680. Year 2013.
(Jun 3 2013 4:06PM)
[6]Article: The effect of natural pozzolan on delayed ettringite formation of the heat-cured mortars. Authors: Van-Huong Nguyen, Nordine Leklou, Jean-Emmanuel Aubert, Pierre Mounanga. Construction and Building Materials (ISSN : 0950-0618). No: 48. Pages: 479-484. Year 2013. (Sep 2 2013 3:14PM)
  
 Sách và giáo trình
(May 31 2016 5:27PM)
[1]Effets d’additions minérales sur la Réaction Sulfatique Interne: Facteurs déterminants, développement de méthodes accélérées  Chủ biên: NGUYEN Van Huong. Nơi XB: ÉDITIONS UNIVERSITAIRES EUROPÉENNES. Năm 2016.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Lê Thuận
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp chống sạt lở mái thượng lưu nhà máy thủy điện Đăk Pring

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[2]Dương Ngọc Hùng
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du hồ chứa nước Đăk Pokei

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[3]Nguyễn Thành Ngân
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án sửa chữa đập đất hồ chứa nước An Phong - tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[4]Phan Minh Hoành
Đề tài: Nghiên cứu tính hợp lý của các giải pháp chống thấm cho công trình cống sông Rớ - tỉnh Quảng Ngãi.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[5]Lê Quang Nhựt
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp sửa chữa hồ chứa nước Tuyền Tung - tỉnh Quảng Ngãi.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[6]Nguyễn Văn Chín
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vật liệu địa phương cho bê tông tự đầm công trình thủy tại Miền Trung.

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2018

 2018

[7]Nguyễn Thành Hưng
Đề tài:

Nghiên cứu tính toán ứng xử của đập đất do tải trọng động đất theo lịch sử thời gian – Áp dụng cho đập đất Thượng Kon Tum

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2018

 2018

[8]Dương Minh Quang
Đề tài:

Nghiên cứu sự phân bố nhiệt độ trong bê tông khối lớn do nhiệt hydrat

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2018

 2018

[9]Nguyễn Thanh Bình
Đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ bờ sông Thạch Hãn đoạn qua xã Hải Lệ, tỉnh Quảng Trị

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[10]Trần Mạnh Chung
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án sửa chữa đập đất hồ chứa nước Phú Vinh, tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[11]Đặng Khoa Đãm
Đề tài:

Nghiên cứu giải pháp xử lý nền đất yếu cho công trình kè bảo vệ bờ sông ba tại khu vực phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2016

 2017

[12]Nguyễn Duy Xuyên
Đề tài:

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ bờ sông Thu Bồn đoạn qua thôn Quảng Đại  1, Đại Lộc, Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2016

 2017

[13]Lê Tự Khánh
Đề tài:

Nghiên cứu giải pháp kết cấu hợp lý đê chắn sóng tại khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2016

 2017

[14]Đặng Trần Huân
Đề tài: Nghiên cứu tính toán hệ thống cấp nước cho thành phố KonTum theo qui hoạch định hướng đến năm 2030 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[15]Nguyễn Đức Toàn
Đề tài: Thiết lập mô hình tính toán diễn biến hình thái luồng nạo vét cửa Lở, tỉnh Quảng Nam 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[16]Đinh Vũ Vinh
Đề tài: Nghiên cứu kiểm tra tuyến áp lực của nhà máy thủy điện Nuôn Kuốp

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[17]Lê Trung Thành
Đề tài: Nghiên cứu xử lý chất thải bùn đỏ từ khai thác bauxite tây nguyên để sản xuất vật liệu thay thế một phần cho xi măng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[18]Võ Ngọc Ân
Đề tài: Phân tích ổn định đập đất Bàu Vang - Quảng Nam bằng phương pháp Monte Carlo

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[19]Đỗ Văn Dũng
Đề tài: Đánh giá hiện trạng ổn định và đề xuất giải pháp sửa chữa đập đất hồ chứa nước An Long - Quảng Nam 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[20]Bùi Văn Hải
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và giải pháp sửa chữa kênh Chính Bắc hồ chứa nước Phú Ninh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

  
 Khen thưởng
[1] Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học. Năm: 2001.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2014.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Chống xâm thực bê tông
Ngành: Giao thông vận tải
 2019 Sinh viên nghành Công nghệ Vật liệu xây dựng  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Độ bền Công trình bê tông
Ngành: Xây dựng
 2016 Sau đại học  Đại học Đà Nãng
[3]Công trình thủy nâng cao
Ngành: Thuỷ lợi
 2016 Sau đại học  Đại học Đà Nãng
[4]Công trình thủy công
Ngành: Thuỷ lợi
 2002 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn