Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng của tro bay đến khả năng nứt của bê tông trong điều kiện bị kiềm hãm. Tác giả: Nguyễn Văn Hướng. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi môi trường. Số: 65(06-2019). Trang: 51-57. Năm 2019. (Jul 12 2019 6:06PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng bùn đỏ Tân Rai để thay thế một phần xi măng. Tác giả: Nguyễn Văn Hướng, Phạm Lý Triều, Nguyễn Thị Lộc, Lê Trung Thành. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng. Số: 47(184). Trang: 48-53. Năm 2019. (Jul 12 2019 6:12PM)
[3]Bài báo: Đánh giá hoạt tính của tro bay theo phương pháp trực tiếp và gián tiếp. Tác giả: Nguyễn Văn Hướng. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi môi trường. Số: 63(12/2018). Trang: 10-16. Năm 2018. (Jan 27 2019 10:48AM)
[4]Bài báo: Thực trạng ứng dụng và giải pháp nâng cao chất lượng bê tông tự lèn cho công trình thủy tại khu vực miền Trung. Tác giả: Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Văn Chín. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. Số: 05/2018. Trang: 75-79. Năm 2018. (Jun 28 2018 11:04AM)
[5]Bài báo: Sự thay đổi nhiệt độ trong khối bê tông do nhiệt Hyđrat: Nghiên cứu thí nghiệm và mô hình. Tác giả: Nguyễn Văn Hướng, Dương Minh Quang, Nguyễn Quang Huy. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. Số: 6-2018. Trang: 99-105. Năm 2018. (Jul 3 2018 4:59PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của tách chiết kiềm đến tấn công nội sulfate do hình thành ettringite gián đoạn. Tác giả: Nguyễn Văn Hướng. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường. Số: 61 (6/2018). Trang: 69-75. Năm 2018. (Jul 23 2018 11:27AM)
[7]Bài báo: Giảm vi nứt trong bê tông xỉ bằng xi măng có hàm lượng alite cao. Tác giả: Huỳnh Phương Nam, Nguyễn Văn Hướng. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. Số: 09-2017. Trang: 202-205. Năm 2017. (Dec 5 2017 9:56AM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu xác định co ngót tự sinh của hồ xi măng rất non tuổi. Tác giả: Nguyễn Văn Hướng. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường. Số: 58 (9/2017). Trang: 64-69. Năm 2017. (Dec 5 2017 10:27AM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của xi măng và chu trình xử lý nhiệt đến tấn công nội sun phát do hình thành ettringite gián đoạn. Tác giả: Nguyễn Văn Hướng, Huỳnh Phương Nam. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. Số: 10-2017. Trang: 36-39. Năm 2017. (Dec 5 2017 10:12AM)
[10]Bài báo: Cải thiện độ bền của bê tông xi măng bởi tấn công ngoại sun phát: Hiệu quả của pu-zơ-lan tự nhiên. Tác giả: Nguyễn Văn Tươi, Bùi Thị Hương Lan, Huỳnh Phúc Hậu, Trần Thị Mai Lê, Nguyễn Văn Hướng, Trần Trung Hiếu . Tạp chí Giao thông vận tải. Số: 58(số đặc biệt). Trang: 37-41. Năm 2017. (Jul 12 2019 6:28PM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của tro bay đến nhiệt thủy hóa và cường độ nén của vữa. Tác giả: Đoàn Viết Long*; Nguyễn Văn Hướng; Võ Thị Thu Hiền. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(98).2016. Trang: 41. Năm 2016. (Mar 31 2016 8:35AM)
[12]Bài báo: Ứng dụng mô phỏng Monte Carrlo trong phân tích ổn định mái dốc: áp dụng cho đập đất bàu Vang. Tác giả: Nguyễn Văn Hướng, Võ Ngọc Ân. Hội nghị trong nước, NXB Xây dựng ISBN: 978-604-82-1687-0. Số: 01. Trang: 148-154. Năm 2016. (Jun 10 2016 6:00PM)
[13]Bài báo: Hiệu quả của pu-zơ-lan tự nhiên đối với độ bền của bê tông trong môi trường biển. Tác giả: Nguyễn Văn Tươi, Phạm Huy Khang, Nguyễn Văn Hướng. Giao thông vận tải ISSN 2354-0818. Số: 1+2/2016. Trang: 77-81. Năm 2016. (May 31 2016 5:08PM)
[14]Bài báo: Tổng quan về tấn công sun-phát bên ngoài đối với bê tông. Tác giả: Nguyễn Văn Hướng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 03(88).2015. Trang: 42-45. Năm 2015. (Jun 3 2015 10:41AM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu dùng phụ gia khoáng puzơlan Quảng Ngãi để thay thế cho một phần xi măng trong bê tông. Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hướng*; ThS. Nguyễn Thị Lộc; ThS. Nguyễn Văn Tươi. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 07(92).2015. Trang: 16. Năm 2015. (Oct 1 2015 2:09PM)
[16]Bài báo: Bài học từ những công trình bê tông khối lớn hư hỏng do tấn công nội sun-phát. Tác giả: Nguyễn Văn Hướng. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 5(78). Trang: 43-48. Năm 2014. (Oct 2 2014 11:59AM)
[17]Bài báo: Nghiên cứu xử của vữa xi măng trong quá trình hình thành ettringite gián đoạn. Tác giả: Nguyễn Văn Hướng. Hội thảo khoa học Hạ tầng giao thông Việt Nam với phát triển bền vững TISDV-2013 (ISBN 978-604-82-0019-0). Số: 01. Trang: 297-286. Năm 2013. (Sep 3 2013 8:21AM)
[18]Bài báo: Định lượng sản phẩm hyđrat của xi măng bằng phương pháp nhiệt - trọng lương. Tác giả: Nguyễn Văn Hướng. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1 (62). Trang: 73-78. Năm 2013. (Jun 3 2013 3:55PM)
[19]Bài báo: Effet des cendres volantes sur la formation d’ettringite différée (DEF): Analyses mécaniques et microstructurales. Tác giả: Nguyen V-H., Leklou N., Mounanga P.. AUGC 2013, France. Số: 31. Trang: 1-11. Năm 2013. (Jun 3 2013 4:12PM)
[20]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của phản ứng nội sunfat đến sự phá hoại cấu trúc bê tông. Tác giả: Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Thị Lộc. TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 45. Trang: 30-37. Năm 2011. (Apr 30 2012 12:03AM)
[21]Bài báo: Ổn định của đập đất dưới ảnh hưởng của động đất. Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Văn Hướng. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 32. Trang: Trang: 41. Năm 2009. (May 17 2011 4:38AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The development of accelerated test method for Internal Sulfate Attack by delayed ettringite formation. Authors: Van-Huong Nguyen, Nordine Leklou, Pierre Mounanga. Materials Science Forum. No: 987. Pages: 27-32. Year 2020. (Jul 12 2019 6:19PM)
[2]Article: The effect of metakaolin on internal sulfate attack of the heat-cured mortars. Authors: Van-Huong Nguyen, Nordine Leklou, Pierre Mounanga. Romanian Journal of Materials (ISSN-L 1583-3186). No: 49(1). Pages: 51-57. Year 2019. (Dec 11 2018 12:31PM)
[3]Article: The effect of the partial cement substitution with fly ash on delayed ettringite formation in heat-cured mortars. Authors: Nordine Leklou, Van-Huong Nguyen, Pierre Mounanga. KSCE Journal of Civil Engineering. No: Volume 21, Issue 4. Pages: 1359-1366. Year 2017. (Jul 19 2016 11:56AM)
[4]Article: ASSESS CURRENT STATUS OF THE NORTH MAIN CHANNEL OF PHU NINH RESERVOIR AND PROPOSE REPAIR SOLUTIONS. Authors: Nguyễn Văn Hướng, Bùi Văn Hải. Hội thảo quốc tế Việt - Pháp: An toàn cho các công trình đê và đập nhỏ (Vietnam-France International Conference: Safety of Small Dams and Dikes). No: ISBN: 978-604-82-1322-0. Pages: 59-70. Year 2014. (Aug 20 2015 5:25PM)
[5]Article: The effet of natural pozzolan on accelerated delayed ettringite formation : Michanical microstructural investigations. Authors: Nguyen V-H., Leklou N., Mounanga P., Bonnet S. Proceedings International Conference on Advances in Cement and Concrete Technology in Africa, South Africa.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 1. Pages: 673-680. Year 2013.
(Jun 3 2013 4:06PM)
[6]Article: The effect of natural pozzolan on delayed ettringite formation of the heat-cured mortars. Authors: Van-Huong Nguyen, Nordine Leklou, Jean-Emmanuel Aubert, Pierre Mounanga. Construction and Building Materials (ISSN : 0950-0618). No: 48. Pages: 479-484. Year 2013. (Sep 2 2013 3:14PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn