Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Hiệu quả của pu-zơ-lan tự nhiên đối với độ bền của bê tông trong môi trường biển
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Tươi, Phạm Huy Khang, Nguyễn Văn Hướng
Nơi đăng: Giao thông vận tải ISSN 2354-0818; Số: 1+2/2016;Từ->đến trang: 77-81;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tấn công sun phát và ăn mòn clorua là những nhân tố chính đối với độ bền và tuổi thọ của công trình bê tông cốt thép tồn tại trong môi trường biển. Clorua tác động đến độ bền bởi sự ăn mòn cốt thép và sun phát ảnh hưởng đến độ bền bởi sự phá hoại bê tông. Bài báo này tập trung nghiên cứu hiệu quả của pu-zơ-lan tự nhiên đối với độ bền của bê tông tồn tại trong môi trường biển. Để đạt được mục tiêu này, một lượng pu-zơ-lan tự nhiên sẽ được thay thế cho xi măng ở các mức 0%, 5%, 10% và 15% theo khối lượng của chất dính kết. Các mẫu bê tông hình trụ được đúc và ngâm trong các thùng nước biển. Kết quả cho thấy sau thí nghiệm được đã làm rõ tính hiệu ích của pu-zơ- lan tự nhiên đối với sự giảm độ bền của bê tông ngâm trong nước biển.
ABSTRACT
Sulphate-induced attack and chloride-induced corrosion are the main factors in durability and service life of the reinforced concrete structures exposed to marine environment. Chlorides affect durability by corrosion of the reinforcement steel and sulphates affect durability by deteriorating the concrete itself. The paper focuses on the effect of the natural pozzolan on durability of concrete exposure in a marine environment. For this purpose, a natural pozzolan was used as a partial replacement additive of Portland cement at 0%, 5%, 10% and 15% by the weight of binder. Cylindrical specimens were concreted and submerged in the seawater tanks. The results highlighted the significant efficacy of natural pozzolan on durability of concrete immersed in the seawater.
[ 2016-1.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn