Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ảnh hưởng của tro bay đến khả năng nứt của bê tông trong điều kiện bị kiềm hãm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Hướng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi môi trường; Số: 65(06-2019);Từ->đến trang: 51-57;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bê tông nứt sớm là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến giảm tính thẩm mỹ, giảm khả năng chịu lực và độ bền, tốn chi phí sửa chữa, giảm tuổi thọ và tiềm ẩn nguy cơ phá hoại công trình. Nứt sớm của bê tông là một hiện tượng phức tạp và phụ thuộc vào một số yếu tố như: thành phần bê tông, quá trình thi công, điều kiện môi trường, đặc điểm của kết cấu,... Bài báo nghiên cứu ứng xử của bê tông khi sự co ngót của nó bị kiềm hãm bằng thiết bị thí nghiệm ring-test và hiệu quả của tro bay (thay thế 15% và 25% xi măng bằng tro bay) đến khả năng chống nứt của
bê tông. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc sử dụng tro bay sẽ cải thiện được khả năng chống nứt
sớm cho bê tông bị kiềm hãm.
ABSTRACT
Premature cracking of concrete is a one of primary cause of loss of issuses such as lossing of aesthetics, reducing in bearing capacity and durability, costing of repair, declining service life and
increasing in potential risks. The premature cracking is a complex phenomenon and depended on a
number of factors: concrete components, construction works, environmental conditions, structural
properties and other factors. This paper will study the restrained shrinkage behavior with the ring
test method and effectiveness of fly ash (replace cement by 15% and 25% fly ash) on cracking resistance of concrete. The results revealed that the addition of fly ash improves the premature
cracking resistance in restrained concrete.
[ 2019\2019m07d012_18_6_172019-2.PDF ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn