Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Cải thiện độ bền của bê tông xi măng bởi tấn công ngoại sun phát: Hiệu quả của pu-zơ-lan tự nhiên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Tươi, Bùi Thị Hương Lan, Huỳnh Phúc Hậu, Trần Thị Mai Lê, Nguyễn Văn Hướng, Trần Trung Hiếu
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông vận tải; Số: 58(số đặc biệt);Từ->đến trang: 37-41;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

[ 2017-1.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn