Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ổn định của đập đất dưới ảnh hưởng của động đất
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Văn Hướng
Nơi đăng: Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng.; Số: 32;Từ->đến trang: Trang: 41;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tính toán ổn định đập đất là một trong những phần quan trọng nhất khi thiết kế đập đất. Đối với những công trình đập quan trọng, khi bị sự cố sẽ gây ra thiệt hại lớn về người và của cho xã hội, người ta cần phải tính toán đầy đủ các lực tác dụng lên nó. Động đất là một trong những tác nhân gây nên sự mất ổn định cho đập đất. Bài báo này phân tích, so sánh lựa chọn loại lực động đất tác dụng lên đập đất, để đưa ra kiến nghị về quan điểm tính toán lực động đất; cho thấy việc lựa chọn loại lực động tác dụng lên đập đất hợp lý hơn là lực tĩnh; vì nó phù hợp với sự ứng xử của đập đất khi có động đất xảy ra. Áp dụng tính toán ổn định cho một công trình cụ thể để minh chứng cho các nhận xét lý thuyết.
ABSTRACT
Stability calculation is the most important factor in the design of an earth dam. In the construction of any major dam, its failure can cause losses to human life and social property. Therefore, it is necessary for us to calculate all its body forces. Earthquake is one of the factors which causes instability to the dam. This article analyses, compares and selects the influences of earthquake forces acting on such a dam. As a suggestion on the calculation of an earth dam’s design, we prove that a dynamic force is a more rational than a static one because it is appropriate for any earth dam’s conditions when earthquake occurs. A case study on a real earth dam’s stability is an indication of theoretical studies.
[ 2009.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn