Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,147,634

 Dự án ươm tạo công nghệ Cấp bộ: Nghiên cứu chế tạo dây chuyền công nghệ sản xuất ống bê tông có lỗ xung quanh để thu thoát nước thấm
Chủ nhiệm:  Ngô Văn Dũng; Thành viên:  Lê Văn Hợi, Nguyễn Chí Công, Nguyễn Văn Hướng, Phan Hồng Sáng
Số: Bộ GD-ĐT ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn