Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,513

 Nghiên cứu sử dụng chất thải bùn đỏ từ khai thác Bauxite Tây Nguyên để chế tạo vật liệu thay thế một phần xi măng
Chủ nhiệm:  Nguyễn Văn Hướng; Thành viên:  Nguyễn Quang Bình, Lê Xuân Cường, Nguyễn Thị Lộc, Võ Nguyễn Đức Phước, Lê Trung Thành
Số: Đ2015-02-124 ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Bùn đỏ là chất thải trong quá trình sản xuất nhôm từ quặng bauxite. Các nghiên cứu cho rằng: do tính kiềm cao (pH 10.5-13.0) và lượng bùn thải lớn nên bùn đỏ sẽ là tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Hiện nay, trên thế giới chưa có nước nào xử lý triệt để được vấn đề bùn đỏ. Cách phổ biến thường làm là chôn lấp trong hồ chứa bùn đỏ. Tuy nhiên, cách xử lý này chiếm diện tích đất lớn để chôn lấp và tiềm ẩn nguy cơ vỡ hồ gây hậu quả khôn lường về kinh tế và xã hội, ví dụ thảm họa của vỡ hồ chứa bùn đỏ của nhà máy sản xuất nhôm Ajkai Timföldgyár ở Miền Tây Hungary vào ngày 4 tháng 10 năm 2010 làm khoảng 600.000-700.000 m3 bùn đỏ với pH 13 đã nhấn chìm các ngôi làng Kolontár, Devecser và Somlóvásàrhely.

Bùn đỏ chứa các thành phần hóa học chủ yếu gồm: Fe2O3, Al2O3, TiO2, SiO2, CaO, kiềm,... và các nguyên tố vi lượng khác như: K, Cr, V, Ni, Ba, Cu, Mn, Pb, Zn, Sc, Ga. Với thành phần hóa học này, bùn đỏ hứa hẹn có thể sử dụng làm nguyên liệu để phục vụ cho việc sản xuất vật liệu xây dựng như: sản xuất gạch, sản xuất xi măng, vật liệu pu-zơ-lan-nic, vật liệu tạo màu cho bê tông, cốt liệu cho bê tông,...
Do đó, việc nghiên cứu phương án xử lý bùn đỏ thành vật liệu thay thế cho một phần xi măng, sẽ góp phần phát triển ngành công nghiệp chế biến và khai thác Bauxite theo hướng phát triển bền vững là có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Nó đáp ứng đồng thời hai mục tiêu vừa giảm được lượng chất thải trong quá trình khai thác, chế biến Bauxite vừa tận dụng chất thải dư thừa này để tạo ra vật liệu xây dựng.

Sản phẩm vật liệu

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn