Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,203,994

 Nghiên cứu chế tạo thiết bị thí nghiệm xác định khả năng nứt bề mặt của bê tông ở độ tuổi sớm
Chủ nhiệm:  Nguyễn Văn Hướng; Thành viên:  Nguyễn Thị Lộc, Phạm Lý Triều, Hồ Anh Dung, Hồ Văn Lưu, Nguyễn Văn Minh


Số: B2017-ĐN02-26 ; Năm hoàn thành: 2019; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Hiện tượng nứt của bê tông ở độ tuổi sớm (early age) trước trong và sau khi bê tông khô cứng xảy ra rất phổ biến, nó mang đến hậu quả là giảm chất lượng, giảm độ bền công trình và/ hoặc chi phí xử lý rất tốn kém. Hiện tượng nứt của bê tông non là ứng xử cơ học của vật liệu do sự giảm thể tích và do sự dịch chuyển của các pha khi bê tông không còn tính dẻo. Nguyên nhân của hiện tượng này là do: co ngót hóa học (Chemical shrinkage), co ngót dẻo (Plastic shrinkage), co ngót khô (drying shrinkage), biến dạng nhiệt (thermal deformation) và nứt do hiện tượng phân tầng và tách nước (Plastic Settlement Cracks). Sự nứt của bê tông tuổi sớm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: tính chất vật liệu, kết cấu công trình, thi công, điều kiện môi trường,...
Do đó, việc nghiên cứu này là thiết kế và chế tạo thiết bị thí nghiệm xác định thời điểm gây nứt cũng như đánh giá mức độ tiềm năng gây nứt (Potential for cracking classification) của cấp phối bê tông theo Tiêu chuẩn ASTM C1581-04, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm hạn chế hiện tượng nứt của bê tông tuổi sớm là có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.


Ứng dụng trong các phòng thí nghiệm vật liệu bê tông, áp dụng thực tế tại Công ty cổ phần Hóa chất Hoa Sen (Đơn vị hỗ trợ đề tài) và trạm bê thông thương phẩm bê tông Mê Kông Bình Định (Qui Nhơn)

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn