Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 55,119,837

 Học thuyết luân lý và đạo đức của Nho giáo và ảnh hưởng của nó đến văn hóa Việt Nam truyền thống
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lâm Bá Hòa (và cộng sự)
Nơi đăng: Hội thảo quốc tế "Nho học Đông Á đối diện với văn minh phương Tây giai đoạn đầu" do Viện Triết học và Quỹ Văn hóa học thuật Tasan (Hà Quốc), Liên hiệp Hội Nho học quốc tế (Trung Quốc) tổ chức; Số: 10.2019;Từ->đến trang: 229;Năm: 2019
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Là một hệ thống tư tưởng đạo đức – chính trị – triết học của Trung Quốc, Nho giáo được du nhập vào Việt Nam từ rất sớm và luôn gắn liền với sự phát triển thăng trầm của lịch sử dân tộc, trong đó có văn hóa. Cũng giống như các học thuyết khác trong hệ thống tư tưởng của Nho giáo, học thuyết luân lý và đạo đức được xem là một trong những nền móng vững chắc giúp Nho gia lan tỏ sức ảnh hưởng sâu rộng đến văn hóa, tư tưởng, lối sống của nhiều quốc gia khác nhau ở khu vực, trong đó có Việt Nam. Nội dung cốt lõi trong tư tưởng luân lý và đạo đức của Nho gia được thể hiện tập trung trong các mối quan hệ: Vua - tôi, cha - con, chồng - vợ, anh - em và bầu bạn kết giao, mà ở đó “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín” được xem là khuôn mẫu trong cách thức ứng xử, là nét văn hóa của người Việt trong nhiều giai đoạn phát triển khác nhau của lịch sử dân tộc. Việc nghiên cứu học thuyết luân lý và đạo đức của Nho giáo và ảnh hưởng của nó đến văn hóa Việt Nam trong bối cảnh xã hội nước ta có nhiều biến đổi sâu sắc từ tác động của cách mạng công nghiệp hiện đại là có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn. Bài viết nhằm khái quát những nội dung cơ bản trong học thuyết luân lý và đạo đức của Nho giáo từ đó chỉ ra những ảnh hưởng của nó đối với văn hóa Việt Nam truyền thống để qua đó cho thấy sức sống mãnh liệt và sự đa dạng trong tiếp biến của văn hóa dân tộc khi đứng trước nhiều biến thiên của lịch sử.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn