Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Mối quan hệ giữa già hóa dân số và tiết kiệm cá nhân ở Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Thu Hà. Thành viên: TS. Lâm Bá Hòa, TS. Đặng Thị Tố Như. Mã số: B2019-DN04-19. Năm: 2021. (Dec 14 2019 10:01PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Hệ thống hóa giá trị và hạn chế của triết học nhân sinh Mỹ. Chủ nhiệm: TS. Trịnh Sơn Hoan. Thành viên: TS. Lâm Bá Hòa, TS. Nguyễn Văn Quế. Mã số: B2018-ĐN04-11. Năm: 2020. (Jun 17 2019 11:40PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Quan hệ Tình - Lý trong văn hóa pháp luật Việt Nam (Nghiên cứu từ thực tiễn các tỉnh Nam Trung Bộ). Chủ nhiệm: TS. Lâm Bá Hòa. Thành viên: GS,TS. Hồ Sĩ Quý; PGS,TS. Lê Hữu Ái; PGS,TS. Đỗ Minh Hợp; TS. Trịnh Sơn Hoan; TS, Luật sư Nguyễn Văn Bường; TS. Nguyễn Thế Phúc; TS. Nguyễn Thị Thu Hà; ThS, Luật sư Nguyễn Văn Linh; CN. Nguyễn Thị Huyền Trang. Mã số: XHNV-37. Năm: 2019. (Feb 2 2018 10:44AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Chủ nghĩa thực dụng và những biểu hiện của lối sống thực dụng trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội ở Việt Nam hiện nay. Chủ nhiệm: TS. Trịnh Sơn Hoan. Mã số: T2016-04-06. Năm: 2016. (Aug 21 2017 11:31AM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa đến hoạt động kinh doanh của các doanh nhân nữ ở Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Ngô Thị Khuê Thư. Thành viên: TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương, TS. Lâm Bá Hòa, PGS,TS. Nguyễn Thanh Liêm, PGS,TS. Đào Hữu Hòa, GS,TS. Nguyễn Trường Sơn, PGS,TS. Lê Hữu Ái. Mã số: B2015-04-23. Năm: 2016. (Dec 24 2015 5:58PM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Các giải pháp đảm bảo chất lượng giảng dạy và học các môn lý luận chính trị ở Đại học Đà Nẵng hiện nay. Chủ nhiệm: Lê Hữu Ái. Thành viên: Lâm Bá Hoà, Lê Đức Tâm, Lưu Mai Thanh, Trần Hồng Lưu. Mã số: Đ2012-04-09. Năm: 2012. (Dec 6 2012 11:17PM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Các biểu hiện của tình - lý trong văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại. Chủ nhiệm: Lâm Bá Hòa. Mã số: Đ2010-04-32. Năm: 2011. (Apr 30 2011 5:35PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn