Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Bùi Quốc Việt
Đề tài: “Giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk hiện nay”

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

 2019

 2020

[2]Đinh Thị Thu Tươi
Đề tài: “Vai trò của giáo dục chính trị, tư tưởng đối với công tác phát triển đảng trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Gia Lai” 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

 2019

 2020

[3]Nguyễn Thị Thùy
Đề tài: Biện chứng giữa nội dung - hình thức với vấn đề thương hiệu hàng hóa ở Việt Nam hiện nay

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

 2018

 2019

[4]Đinh Ngọc Hoàng
Đề tài: Vấn đề đạo đức trong triết học của I. Kant và ý nghĩa thời đại

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

 2018

 2019

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn