Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='lbhoa' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,751,192

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Triết học trong khoa học tự nhiên
Ngành: Triết học
 2018 Cao học ngành Triết học  Trường Đại học Kinh tế
[2]Triết học Cổ điển Đức
Ngành: Triết học
 2017 Cao học ngành Triết học  Trường Đại học Kinh tế
[3]Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước
Ngành: Khoa học XHNV
 2016 Đại học ngành Quản lý nhà nước  Trường Đại học Kinh tế
[4]Đại cương văn hoá Việt Nam
Ngành: Khoa học XHNV
 2014 Đại học  Trường Đại học Kinh tế
[5]Triết học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Học viên cao học, sinh viên các hệ Đại học và Cao đẳng  Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn