Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

(Mar 18 2020 10:43PM)(Sep 21 2020 10:37AM)(Feb 24 2018 11:42AM)(Dec 2 2017 1:04AM)(Feb 2 2016 2:10AM)(Nov 17 2012 7:58AM)(Jan 9 2011 12:35AM)
[1]Giáo trình: Lịch sử Triết học phương Tây trước C. Mác Chủ biên: TS. Lâm Bá Hòa - PGS.TS. Đỗ Minh Hợp. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2020.
[2]Quan hệ tình - lý trong văn hoá pháp luật Việt Nam (Một các tiếp cận): Các tình huống pháp lý và đạo lý trong hoạt động pháp luật ở Việt Nam  Chủ biên: TS. Lâm Bá Hoà. Đồng tác giả: PGS.TS. Lê Hữu Ái, PGS.TS. Đỗ Minh Hợp, TS. Nguyễn Thị Thu Hà. Nơi XB: Nhà xuất bản Hồng Đức. Năm 2020.
[3]Giáo trình Hành chính công Chủ biên: PGS.TS Lê Hữu Ái. Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. Năm 2018.
[4]Giáo trình Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước Chủ biên: TS. Lâm Bá Hòa. Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. Năm 2017.
[5]Văn hóa kinh doanh trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Chủ biên: PGS.TS. Lê Hữu Ái. Nơi XB: Nxb. Đà Nẵng. Năm 2016.
[6]Nghiên cứu và giảng dạy Triết học trong thời đại ngày nay
Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Cư - PGS.TS. Trần Đăng Sinh. Nơi XB: Nxb. Chính trị - Hành chính. Năm 2012.
[7]Một số giải pháp giáo dục ý thức chính trị cho thanh niên sinh viên hiện nay. Công tác tư tưởng, lý luận thời kỳ mới: Thực trạng, quan điểm và giải pháp Chủ biên: TS. Phạm Tất Thắng. Nơi XB: Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Năm 2010.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn