Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,607,700

[1] Giấy khen: Đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2007 - 2008. Số: 57/QĐ - TĐKT. Năm: 2008.
[2] Giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm học 2007 - 2008. Số: 176/KT. Năm: 2008.
[3] Giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm học 2007 - 2008. Số: 16/NQ-KT. Năm: 2008.
[4] Giấy khen: Đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2009 - 2010. Số: 102/QĐ-TĐKT. Năm: 2010.
[5] Bằng khen: Đạt thành tích xuất sắc trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện mùa hè xanh năm 2010. Số: 169 ...NQ/KT. Năm: 2010.
[6] Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên trường học giai đoạn 2006 - 2009. Số: 88/NQ - KT. Năm: 2010.
[7] Bằng khen: Đạt giải Ba Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2012. Số: 5739/QĐ-BGĐT. Năm: 2012.
[8] Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào thanh, thiếu nhi 5 năm liền (2007 - 2011). Số: 137/NQ - KT. Năm: 2012.
[9] Giấy khen: Có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2007 - 2012. Số: 1613/QĐKT. Năm: 2012.
[10] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2013-2014. Số: 4754/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2014.
[11] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2015-2016. Số: 5079/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2016.
[12] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2016 -2017. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
[13] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2017-2018. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[14] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2018-2019. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn