Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,800,556

 Những vấn đề đặt ra cho công tác giáo dục các môn Lý luận chính trị của các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam hiện nay
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lâm Bá Hoà
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay; Số: 2010;Từ->đến trang: 14-23;Năm: 2010
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn