Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,398,344

 Những nguyên tắc cơ bản của phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lâm Bá Hòa (viết chung)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Hội thảo khoa học "Phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên" do Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN và Hội khoa học Kinh tế Thành phố Đà Nẵng tổ chức
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Số: Tháng 9;Từ->đến trang: 249-260;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tốc độ phát triển cao của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, nhưng nước ta lại đang phải đương đầu với nhiều thách thức to lớn, đó là tăng trưởng theo chiều rộng chứ chưa chú trọng tăng trưởng theo chiều sâu. Để đảm bảo không ảnh hưởng tới nhu cầu của thế hệ hiện tại mà vẫn giữ được sự cân bằng cho các thế hệ tương lai, hơn lúc nào hết, Việt Nam phải thực hiện một cách nhất quán và triệt để những nguyên tắc của phát triển bền vững đã được nêu trong Định hướng chiến lược về Phát triển bền vững (Chương trình Nghị sự 21) tại Hội nghị thượng đỉnh về Trái đất năm 1992.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn