Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,631,327

 Các giải pháp đảm bảo chất lượng giảng dạy và học các môn lý luận chính trị ở Đại học Đà Nẵng hiện nay
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Lê Hữu Ái; Thành viên:  Lâm Bá Hoà, Lê Đức Tâm, Lưu Mai Thanh, Trần Hồng Lưu
Số: Đ2012-04-09 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn