Lê Chí Phát
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 14793 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Chí Phát
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/07/1986
Nơi sinh: Đại Lộc - Quảng Nam
Quê quán Đại Lộc - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Dân dựng & Công nghiệp; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật Xây Dựng; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Xây dựng công trình dân dụng & công nghiệp; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: - Kết cấu Công trình BTCT - Tin học Xây dựng.
Lĩnh vực NC: - Dao động công trình; - Kết cấu Bêtông cốt thép; - Tin học Xây dựng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: - Khoa KTXD - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - DHĐN
Điện thoại: ; Mobile: 0905956451
Email: Chiphatxd@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Năm 2004 - 2009, học tại khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng;
- Năm 2009 - Nay: Công tác tại khoa Kỹ thuật xây dựng trường CĐCN - ĐHĐN;
- Năm 2015: Trưởng bộ môn CNKT Xây dựng - Khoa KTXD - Trường CĐCN.
- Năm 2017: P.Trưởng bộ môn CNKT Xây dựng - Khoa KTXD - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá hiệu quả sử dụng bể chứa nước ở tầng mái để kháng chấn cho công trình chung cư tại Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS Lê Chí Phát. Mã số: T2017-06-70. Năm: 2017. (Jul 3 2017 6:24PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ảnh hưởng các đặc trưng gia tốc nền đất của động đất đến kết cấu công trình xây dựng. Chủ nhiệm: ThS. Lê Chí Phát. Thành viên: ThS. Trương Hoàng Lộc; KS. Phan Thanh Ngọc. Mã số: T2016-06-41. Năm: 2016. (Nov 16 2016 11:39AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng nhiệt độ đến kết cấu công trình Bê tông cốt thép. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Phú Hoàng. Thành viên: ThS. Lê Chí Phát; KS. Phan Thanh Ngọc. Mã số: T2016-06-40. Năm: 2016. (Nov 16 2016 11:41AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ảnh hưởng của đất nền đến các công trình xây dựng chịu tải trọng động đất tại TP Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS.Lê Chí Phát. Thành viên: KS Trương Hoàng Lộc. Mã số: T2014-06-53. Năm: 2014. (Jun 18 2015 4:18PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu lựa chọn tầng cứng hợp lý cho nhà cao tầng. Chủ nhiệm: KS Nguyễn Thanh Bình. Mã số: T2014-06-56. Năm: 2014. (Jun 27 2015 2:43PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu các giải pháp cách chấn cho các công trình Xây dựng dân dụng tại TP Đà Nẵng. Chủ nhiệm: KS.Võ Duy Hải. Mã số: T2013-06-34. Năm: 2013. (Jun 18 2015 4:17PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu kết nối dữ liệu từ Autocad để thiết lập sơ đồ hình học cho phần mềm tính toán kết cấu Etabs v.9.04. Chủ nhiệm: KS.Lê Chí Phát. Mã số: T2011-06-03. Năm: 2011. (Jun 10 2013 10:20AM)
[8] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu lựa chọn giải pháp hợp lý cho kết cấu sàn nhà cao tầng ở Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS Huỳnh Minh Sơn - KS.Lê Chí Phát. Mã số: T2010-06-08. Năm: 2010. (Jun 10 2013 10:09AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Kết nối dữ liệu từ phần mềm AutoCad 2007 để xây dựng sơ đồ hình học kết cấu trong phần mềm ETABS v9.2.0. Tác giả: Lê Chí Phát. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5(114)-2017-Quyển 2. Trang: 52-57. Năm 2017. (Jul 1 2017 10:41AM)
[2]Bài báo: Ảnh hưởng của động đất đến kết cấu khung bê tông cốt thép có xét đến sự làm việc của tường ngăn bao che. Tác giả: Lê Chí Phát. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120) 2017 - Quyển 1. Trang: 71-76. Năm 2017. (Dec 22 2017 10:34AM)
[3]Bài báo: Ảnh hưởng các đặc trưng của chuyển động nền khi động đất xảy ra đến kết cấu công trình xây dựng chịu tải trọng động đất. Tác giả: Lê Chí Phát. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120) 2017 - Quyển 2. Trang: 49-54. Năm 2017. (Nov 16 2017 10:15AM)
[4]Bài báo: Ứng dụng phần mềm ETABS v9.2.0 để tính toán công trình xây dựng chịu tải trọng động đất theo phương pháp lịch sử thời gian. Tác giả: Lê Chí Phát. Kỷ yếu hội thảo khoa học CITA2016. Số: 5-2016. Trang: 64-79. Năm 2016. (Jul 1 2017 10:42AM)
[5]Bài báo: Ảnh hưởng của nền đất đến kết cấu công trình xây dựng chịu tải trọng động đất. Tác giả: ThS. Lê Chí PhátThS. Nguyễn Phú Hoàng. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng 108/2016. Số: 11. Trang: 137-142. Năm 2016. (Nov 16 2016 11:46AM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 27 2015 2:39PM)(Jun 27 2015 2:40PM)(Jun 27 2015 2:38PM)
[1]Kết cấu Bê tông cốt thép 2 - Kết cấu nhà cửa Chủ biên: ThS Lê Chí Phát. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2011.
[2]Thiết kế kết cấu trên máy tính Chủ biên: ThS Lê Chí Phát. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2011.
[3]Kết cấu Bê tông cốt thép 1 - Cấu kiện cơ bản Chủ biên: ThS Lê Chí Phát. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2010.
  
 Khen thưởng
[1] Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2012-2013. Năm: 2012.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2016-2017. Năm: 2017.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kết cấu Bê tông cốt thép 2
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Cử nhân xây dựng  Trường CĐCN - ĐHĐN
[2]Thiết kế kết cấu trên máy tính
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Cử nhân xây dựng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường CĐCN - ĐHĐN
[3]Kết cấu Bê tông cốt thép 1
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Cử nhân Xây dựng
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Trường CĐCN - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn