Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Thị Ánh Thi
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý, vận hành các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà nẵng

 2016

 2017

[2]Đồng Thị Ngọc Sinh
Đề tài: Nghiên cứu tính chất, thành phần và lưu lượng nước thải nhằm tối ưu hóa trong việc thu gom và xử lý

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà nẵng

 2016

 2017

[3]Nguyễn Thanh Hoàng
Đề tài: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng thoát nước và đề xuất giải pháp thoát nước tại khu vực phía Bắc quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà nẵng

 2015

 2016

[4]Nguyễn Đức Bình
Đề tài:

Đánh  giá hiện trạng và đề xuất biện pháp kỹ thuật thoát nước khu vực ven biển phía đông Thành phố Đà nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà nẵng

 2015

 2015

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn