Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 35,738,352

 A Method for Optimal Kinematic Design of Five-bar Planar Parallel Manipulators
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tien Dung Le, Hee-Jun Kang and Doan Quang Vinh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: IEEE International Conference on Control, Automation and Information Sciences 2013; Số: 2013;Từ->đến trang: 1-6;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn