Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,738,644

[1] Bằng khen của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc. Năm: 2012.
[2] Giải thưởng bài báo hay nhất hội nghị Tự động hóa toàn quốc VCCA 2013. Năm: 2013.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2013-2014. Số: 4754/QD-DHDN. Năm: 2014.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2014-2015. Năm: 2015.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2015-2016. Năm: 2016.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ 2016. Năm: 2016.
[7] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017. Năm: 2017.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2017-2018. Năm: 2018.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn