Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,050,610

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ thuật Robot
Ngành: Điện
 2020 Sinh viên ngành Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa  Khoa Điện trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Điều khiển logic
Ngành: Điện
 2014 Sinh viên khoa Điện  Trường Đại học Bách Khoa
[3]Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống đo lường - điều khiển
Ngành: Điện
 2013 Học viên cao học ngành Tự động hóa
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học Đà Nẵng
[4]Truyền động điện
Ngành: Điện
 2008 SV Khoa Điện, trường Đại học Bách Khoa  Trường Đại học Bách Khoa
[5]Kỹ Thuật Vi điều khiển
Ngành: Điện
 2005 Sinh viên khoa Điện  Trường Đại học Bách khoa
[6]Điện công nghiệp
Ngành: Điện
 2005 Sinh viên khoa Điện  Trường Đại học Bách khoa
[7]Trang bị điện trong máy
Ngành: Điện
 2005 Sinh viên khoa Cơ khí, Sinh viên khoa Nhiệt
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Trường đại học Bách khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn