Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='letiendung' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,737,742

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Dương Tấn Quốc
Đề tài: Thiết kế thuật toán điều khiển đồng bộ cho táy máy robot song song phẳng 3 bậc tự do

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[2]Bùi Hữu Thành
Đề tài: Thiết kế bộ điều khiển cho tay máy robot có xét đến động lực học của động cơ truyền động

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[3]Đỗ Công Sinh
Đề tài: Thiết kế bộ điều khiển thích nghi cho tay máy robot thừa bậc

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[4]Lê Đình Tâm
Đề tài: Nâng cao chất lượng hệ thống điều tốc nhà máy thủy điện Buôn Kuốp ứng dụng điều khiển thích nghi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[5]Lê Sỹ Thanh
Đề tài: Nâng cao chất lượng hệ thống điều tốc nhà máy thủy điện Buôn Kuốp ứng dụng trí tuệ nhân tạo

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[6]Lương Hiệp
Đề tài: Nâng cao chất lượng hệ thống điều tốc nhà máy thủy điện Buôn Kuốp ứng dụng bộ lọc Kalman

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn