Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,141,608

 Nguyên cứu và thiết kế, chế tạo KIT vi điều khiển phục vụ cho mục đích đào tạo
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Lê Tiến Dũng; Thành viên:  Lê Tấn Duy, Lê Quốc Huy
Số: T2006 - 02 - 14 ; Năm hoàn thành: 2007; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật

1. Mục tiêu:  Nghiên cứu và thiết kế, chế tạo thiết bị thực hành cho môn học kỹ thuật Vi điều khiển.


2. Nội dung chính:


                        - Chế tạo bộ KIT.


                       - Viết chương trình phần mềm điều khiển hoạt động của bộ KIT và giao tiếp với máy tính.


3. Kết quả chính đạt được:         


                      - Hoàn thành sản phẩm phần cứng.
                 - Hoàn thành các chương trình điều khiển hoạt động của bộ KIT.


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn