Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,737,787

 Nhận dạng hằng số thời gian rotor Tr trong cấu trúc điều khiển có tách kênh trực tiếp (Direct Coupling) cho động cơ KĐB rotor lồng sóc
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  Lê Tiến Dũng; Thành viên:  walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Số: T2009 - 02 - 73 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật

1. Mục tiêu:  Nghiên cứu ứng dụng bộ lọc Kalman để nhận dạng hằng số thời gian rotor Tr trong cấu trúc điều khiển có tách kênh trực tiếp cho động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc.2. Nội dung chính:                        - Nghiên cứu lý thuyết.                        - Xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh điều khiển động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc theo phương pháp tuyến tính hóa chính xác với bộ lọc Kalman nhận dạng hằng số thời gian rotor Tr trong cấu trúc điều khiển có tách kênh trực tiếp. Mô phỏng trên phần mềm Matlab-Simulink và PLECS để kiểm chứng, từ đó đưa ra các đánh giá và kết luận.3. Kết quả chính đạt được:                                 - Thiết kế được bộ lọc Kalman để nhận dạng hằng số thời gian rotor Tr trong cấu trúc điều khiển tách kênh trực tiếp động cơ KĐB, bộ lọc hoạt động tốt.
                   - Xây dựng được mô hình hệ thống hoàn chỉnh trên Matlab-Simulink, làm cơ sở cho các nghiên cứu, giảng dạy về điều khiển động cơ KĐB.© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn