Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,455,075

 Một số đặc điểm hóa sinh của nguyên liệu phục vụ chế biến dầu gan mực
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Xuân Đông; Đặng Đức Long; Phạm Trần Vĩnh Phú ; Tạ Ngọc Ly; Đoàn Thị Hoài Nam; Lê Lý Thùy Trâm; Võ Công Tuấn ;
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: Số 01(86).2015;Từ->đến trang: 8;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài báo này nhóm tác giả trình bày kết quả thí nghiệm xác định thành phần hóa học, đặc điểm hệ enzyme lipase và protease và phân tích khía cạnh vệ sinh y tế của nguồn phụ phẩm chế biến cá mực nhằm phục vụ sản xuất dầu gan mực ở quy mô công nghiệp. Nguyên liệu nội tạng mực và gan mực chứa hàm lượng lipit vào khoảng 22,3-26,7%, hàm lượng protein dao động từ 19,6 đến 28,6 %, hoạt độ của hệ enzyme protease trong khoảng 150-200 UI/g, lipase 170-370 UI/g phụ thuộc vào vùng pH khác nhau. Nguyên liệu an toàn về hàm lượng kim loại nặng, cũng như vi sinh vật. Từ những kết quả của nghiên cứu này, chúng tôi đi đến kết luận, có thể sử dụng phụ phẩm mực trên địa bàn TP. Đà Nẵng để chế biến dầu gan mực phục vụ sản xuất thức ăn nuôi tôm.
ABSTRACT
In this article, we present the experimental results of identifying chemical compositions and characteristics of lipase and protease enzymes as well as analyze the aspect of health safety of squid wastes in order to produce squid liver oil industrially. Squid viscera contain a high lipid content of 22,3% -26,7%; protein content of 19,6% -28,6%, protease activity of 150 -200 UI/g and lipase activity of 370 UI/g at different pH values. These raw materials were found to be safe in heavy metal level and microbial contamination as well. Based on the results of the study, we conclude that these squid by-products can be used to process squid liver oil for producing shrimp feed.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn