Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,137,746

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Holcim Prize for Sustainable Development 2016 (Giải Nhất - Khu vực miền Trung và Giải Môi Trường - Toàn quốc) " “Nghiên cứu và chuyển giao quy trình trồng nấm rơm từ nguồn nguyên liệu Lục bình và quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ bã thải trồng nấm cho các hợp tác xã trồng nấm ở địa bàn Huyện Hòa Vang – TP Đà Nẵng.”

 Khoa học công nghệ

 2016

 

 Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn