Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,456,505

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: PHÂN LẬP VÀ TẠO DÒNG GENE THERMOLABILE HEMOLYSIN CỦA VI KHUẨN VIBRIO TỪ CÁ HỒNG MỸ Ở THỪA THIÊN HUẾ. Tác giả: Đặng Thanh Long, Nguyễn Thái Hoàng, Hoàng Thị Kim Hồng, Lê Lý Thùy Trâm, Phạm Thị Hải Yến, Huỳnh Văn Chương , Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Văn Hiệp. Tạp chí Khoa học Đại học Huế:. Số: Vol. 128, No. 1E. Trang: 5–14. Năm 2019. (Jun 15 2020 8:33PM)
[2]Bài báo: Phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn lactic ứng dụng ủ chua bã đậu nành làm thức ăn chăn nuôi . Tác giả: Phạm Thị Kim Thảo*; TS. Lê Lý Thùy Trâm. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 1(122).2018. Trang: 81. Năm 2018. (Mar 30 2018 5:11PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu qui trình nuôi trồng nấm linh chi (Ganoderma lucidum) phù hợp tại Đà Nẵng. Tác giả: Lê Lý Thùy Trâm*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(106).2016. Trang: 107. Năm 2016. (Nov 8 2016 2:23PM)
[4]Bài báo: Một số đặc điểm hóa sinh của nguyên liệu phục vụ chế biến dầu gan mực. Tác giả: Bùi Xuân Đông; Đặng Đức Long; Phạm Trần Vĩnh Phú ; Tạ Ngọc Ly; Đoàn Thị Hoài Nam; Lê Lý Thùy Trâm; Võ Công Tuấn ;. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 01(86).2015. Năm 2015.
(Apr 22 2015 11:15AM)
[5]Bài báo: Thu nhận Poly-b-hydroxybutyrate, một loại nhựa sinh học dễ phân hủy, từ vi khuẩn Methylobacterium sp. phân lập tại Việt Nam. Tác giả: Lê Lý Thùy Trâm, Bùi Văn Lệ, Kiều Phương Nam. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: số 1(13). Trang: 47-52. Năm 2006.
(Mar 20 2013 9:33PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Evaluation of Genetic Diversity by DNA Barcoding of Local Lotus Populations from Thua Thien Hue Province. Authors: Dang Thanh Long , Hoang Thi Kim Hong , Le Ly Thuy Tram , Nguyen Thi Quynh Trang4. Indian Journal of Agricultural Research. No: Volume 55 Issue 2:. Pages: 121-128. Year 2021. (Jun 10 2021 11:34AM)
[2]Article: Study of the Procedure for Bath Ultrasound-Assisted Extraction of Total Flavonoid from Lotus Seeds and Testing Some Biological Activities. Authors: D.T. Long, H.T. Kim Hong, L.L. Thuy Tram, N.T. Quynh Trang, N.P. Thuy Tien, N.T. Ngoc Hanh. Indian Journal of Agricultural Research. No: A525. Pages: 1-8. Year 2020. (Jun 15 2020 8:21PM)
[3]Article: GENETIC DIVERSITY ANALYSIS OF LOTUS SPECIES (Nelumbo nucifera GAERTN.) IN THUA THIEN HUE BASED ON ITS4-5 GENETIC REGION. Authors: DANG THANH LONG, HOANG THI KIM HONG, LE LY THUY TRAM, NGUYEN THI QUYNH TRANG, NGUYEN VAN HIEP. Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology. No: 20(23&24). Pages: 1160–1171. Year 2019. (Jun 15 2020 8:18PM)
[4]Article: Discovery of benzo[e]pyridoindolones as kinase inhibitors that disrupt mitosis exit while erasing AMPK-Thr172 phosphorylation on the spindle. Authors: Ly-Thuy-Tram Le, Morgane Couvet, Bertrand Favier, Jean-Luc Coll, Chi-Hung Nguyen, Annie Molla. Oncotarget. No: 6(26). Pages: 22152-22166. Year 2015. (Sep 9 2015 11:53AM)
[5]Article: In Vitro High Throughput Screening, What Next? Lessons from the Screening for Aurora Kinase Inhibitors. Authors: Thi-My-Nhung Hoang , Hong-Lien Vu , Ly-Thuy-Tram Le , Chi-Hung Nguyen and Annie Molla
marriage affairs open i want an affair
. Biology journal
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. No: 3. Pages: 167-175. Year 2014.
(Mar 17 2014 10:19AM)
[6]Article: Hydrosoluble Benzo[e]pyridoindolones as Potent Inhibitors of Aurora Kinases. Authors: Ly-Thuy-Tram Le, Hong-Lien Vu, Delphine Naud-Martin,Marianne Bombled, Chi-Hung Nguyen, and Annie Molla
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. ChemMedChem
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: 8(2). Pages: 289-296. Year 2013.
(Mar 20 2013 9:51PM)
[7]Article: Basal aurora kinase B activity is sufficient for histone H3 phosphorylation in prophase. Authors: Ly-Thuy-Tram Le, Hong-Lien Vu1, Chi-Hung Nguyen and Annie Molla
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Biology Open
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 000. Pages: 1–8. Year 2013.
(Mar 20 2013 9:54PM)
[8]Article: Isolation and detection of Campylobacter jejuni from chicken fecal samples by immunomagnetic separation PCR. Authors: Le Ly Thuy Tram, Cuong Cao, Jonas Høgberg, Anders Wolff, Dang Duong Bang
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Food Control (2012)
marriage affairs open i want an affair
. No: 24. Pages: 23-28. Year 2012.
(Mar 20 2013 9:37PM)
[9]Article: Dual Enlargement of Gold Nanoparticles: From Mechanism to Scanometric Detection of Pathogenic Bacteria. Authors: Cuong Cao, Lionel Cervera Gontard, Le Ly Thuy Tram, Anders Wolff, and Dang Duong Bang. Small Journal. No: 7(12). Pages: 1701-1708. Year 2011. (Mar 20 2013 9:47PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn