Lê Lý Thùy Trâm
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,137,357

 
Mục này được 39048 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Lý Thùy Trâm
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  10/00/1980
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Vi sinh - Sinh học phân tử; Tại: ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Sinh học tế bào; Tại: Pháp
Dạy CN: Công nghệ sinh học
Lĩnh vực NC: Hoạt chất kháng khuẩn Ứng dụng VSV tạo sản phẩm giá trị gia tăng từ phế phẩm nông nghiệp
Ngoại ngữ: Anh văn
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ năm 2004 đến 3-2009: Giảng dạy tại Khoa Hoá, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
- Tháng 4-2009 đến tháng 10-2010: Thực tập sinh tại Viện Thú y Quốc gia (National Veterinary Institute) – Trường Đại học Kỹ thuật Đan mạch ((Technical University of Denmark)
- Tháng 11-2010 đến 10-2013: Nghiên cứu sinh Tiến sỹ tại Pháp (Institute Albert Bonniot - INSERM U823 - Universite de Grenoble)
- Tháng 11-2013 đến nay: Giảng dạy tại Khoa Hoá, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu nhân giống và cải thiện qui trình nuôi trồng Nấm Linh chi (Ganoderma lucidum) nhằm hỗ trợ chương trình phát triển nông thôn mới tại Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Lý Thùy Trâm. Thành viên: Phạm Thị Kim Thảo, Võ Công Tuấn. Mã số: Đ2015-02-138. Năm: 2016. (Sep 9 2015 11:55AM)
[2] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy xét nghiệm các tham số PSA, CA15-3 và HER2 sử dụng hạt nano từ. Chủ nhiệm: TS. Cao Xuân Hữu. Thành viên: TS.Đặng Đức Long, TS.Lê Lý Thùy Trâm, TS.Đoàn Văn Long. Mã số: KC.03/11-15. Năm: 2016. (Oct 11 2016 8:13AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần dinh dưỡng trong môi trường nuôi cấy lên khả năng tăng sinh khối tế bào và tổng hợp nhựa sinh học tự hủy Poly-b-hydroxybutyrate (PHB) ở chủng vi khuẩn Methylobacterium sp. Chủ nhiệm: Lê Lý Thùy Trâm. Thành viên: . Mã số: T2006 – 02-02. Năm: 2006. (Mar 20 2013 9:24PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: PHÂN LẬP VÀ TẠO DÒNG GENE THERMOLABILE HEMOLYSIN CỦA VI KHUẨN VIBRIO TỪ CÁ HỒNG MỸ Ở THỪA THIÊN HUẾ. Tác giả: Đặng Thanh Long, Nguyễn Thái Hoàng, Hoàng Thị Kim Hồng, Lê Lý Thùy Trâm, Phạm Thị Hải Yến, Huỳnh Văn Chương , Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Văn Hiệp. Tạp chí Khoa học Đại học Huế:. Số: Vol. 128, No. 1E. Trang: 5–14. Năm 2019. (Jun 15 2020 8:33PM)
[2]Bài báo: Phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn lactic ứng dụng ủ chua bã đậu nành làm thức ăn chăn nuôi . Tác giả: Phạm Thị Kim Thảo*; TS. Lê Lý Thùy Trâm. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 1(122).2018. Trang: 81. Năm 2018. (Mar 30 2018 5:11PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu qui trình nuôi trồng nấm linh chi (Ganoderma lucidum) phù hợp tại Đà Nẵng. Tác giả: Lê Lý Thùy Trâm*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(106).2016. Trang: 107. Năm 2016. (Nov 8 2016 2:23PM)
[4]Bài báo: Một số đặc điểm hóa sinh của nguyên liệu phục vụ chế biến dầu gan mực. Tác giả: Bùi Xuân Đông; Đặng Đức Long; Phạm Trần Vĩnh Phú ; Tạ Ngọc Ly; Đoàn Thị Hoài Nam; Lê Lý Thùy Trâm; Võ Công Tuấn ;. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 01(86).2015. Năm 2015.
(Apr 22 2015 11:15AM)
[5]Bài báo: Thu nhận Poly-b-hydroxybutyrate, một loại nhựa sinh học dễ phân hủy, từ vi khuẩn Methylobacterium sp. phân lập tại Việt Nam. Tác giả: Lê Lý Thùy Trâm, Bùi Văn Lệ, Kiều Phương Nam. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: số 1(13). Trang: 47-52. Năm 2006.
(Mar 20 2013 9:33PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Evaluation of Genetic Diversity by DNA Barcoding of Local Lotus Populations from Thua Thien Hue Province. Authors: Dang Thanh Long , Hoang Thi Kim Hong , Le Ly Thuy Tram , Nguyen Thi Quynh Trang4. Indian Journal of Agricultural Research. No: Volume 55 Issue 2:. Pages: 121-128. Year 2021. (Jun 10 2021 11:34AM)
[2]Article: Study of the Procedure for Bath Ultrasound-Assisted Extraction of Total Flavonoid from Lotus Seeds and Testing Some Biological Activities. Authors: D.T. Long, H.T. Kim Hong, L.L. Thuy Tram, N.T. Quynh Trang, N.P. Thuy Tien, N.T. Ngoc Hanh. Indian Journal of Agricultural Research. No: A525. Pages: 1-8. Year 2020. (Jun 15 2020 8:21PM)
[3]Article: GENETIC DIVERSITY ANALYSIS OF LOTUS SPECIES (Nelumbo nucifera GAERTN.) IN THUA THIEN HUE BASED ON ITS4-5 GENETIC REGION. Authors: DANG THANH LONG, HOANG THI KIM HONG, LE LY THUY TRAM, NGUYEN THI QUYNH TRANG, NGUYEN VAN HIEP. Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology. No: 20(23&24). Pages: 1160–1171. Year 2019. (Jun 15 2020 8:18PM)
[4]Article: Discovery of benzo[e]pyridoindolones as kinase inhibitors that disrupt mitosis exit while erasing AMPK-Thr172 phosphorylation on the spindle. Authors: Ly-Thuy-Tram Le, Morgane Couvet, Bertrand Favier, Jean-Luc Coll, Chi-Hung Nguyen, Annie Molla. Oncotarget. No: 6(26). Pages: 22152-22166. Year 2015. (Sep 9 2015 11:53AM)
[5]Article: In Vitro High Throughput Screening, What Next? Lessons from the Screening for Aurora Kinase Inhibitors. Authors: Thi-My-Nhung Hoang , Hong-Lien Vu , Ly-Thuy-Tram Le , Chi-Hung Nguyen and Annie Molla
marriage affairs open i want an affair
. Biology journal
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. No: 3. Pages: 167-175. Year 2014.
(Mar 17 2014 10:19AM)
[6]Article: Hydrosoluble Benzo[e]pyridoindolones as Potent Inhibitors of Aurora Kinases. Authors: Ly-Thuy-Tram Le, Hong-Lien Vu, Delphine Naud-Martin,Marianne Bombled, Chi-Hung Nguyen, and Annie Molla
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. ChemMedChem
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: 8(2). Pages: 289-296. Year 2013.
(Mar 20 2013 9:51PM)
[7]Article: Basal aurora kinase B activity is sufficient for histone H3 phosphorylation in prophase. Authors: Ly-Thuy-Tram Le, Hong-Lien Vu1, Chi-Hung Nguyen and Annie Molla
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Biology Open
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 000. Pages: 1–8. Year 2013.
(Mar 20 2013 9:54PM)
[8]Article: Isolation and detection of Campylobacter jejuni from chicken fecal samples by immunomagnetic separation PCR. Authors: Le Ly Thuy Tram, Cuong Cao, Jonas Høgberg, Anders Wolff, Dang Duong Bang
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Food Control (2012)
marriage affairs open i want an affair
. No: 24. Pages: 23-28. Year 2012.
(Mar 20 2013 9:37PM)
[9]Article: Dual Enlargement of Gold Nanoparticles: From Mechanism to Scanometric Detection of Pathogenic Bacteria. Authors: Cuong Cao, Lionel Cervera Gontard, Le Ly Thuy Tram, Anders Wolff, and Dang Duong Bang. Small Journal. No: 7(12). Pages: 1701-1708. Year 2011. (Mar 20 2013 9:47PM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Nuôi cấy mô thực vật, phần 2 Chủ biên: Dương Công Kiên. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Đại học Khoa học tự nhiên – ĐH QG TP.HCM. Năm 2003.(Mar 20 2013 9:57PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Thụy Ngọc Trâm
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách các hợp chất phenolic từ lá cây chùm ngây (Moringa oleifera) và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng - Đại học Bách khoa -

 2016

 2016

[2]Phạm Thị Kim Thảo
Đề tài: Nghiên cứu cố định kháng thể lên hạt nano sắt từ nhằm ứng dụng trong chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng - Đại học Bách khoa

 2016

 2016

[3]Đặng Thị Kim Nguyên
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách và xác định hoạt tính sinh học của các alkaloid từ lá cây đại tướng quân (Crinum asiaticum L.) Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng - Đại học Bách khoa

 2016

 2016

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Holcim Prize for Sustainable Development 2016 (Giải Nhất - Khu vực miền Trung và Giải Môi Trường - Toàn quốc) " “Nghiên cứu và chuyển giao quy trình trồng nấm rơm từ nguồn nguyên liệu Lục bình và quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ bã thải trồng nấm cho các hợp tác xã trồng nấm ở địa bàn Huyện Hòa Vang – TP Đà Nẵng.”

 Khoa học công nghệ

 2016

 

 Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Công nghệ vi sinh vật
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Đại học, Cao học  Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Sinh học đại cương
Ngành: Sinh học
 2008 Đại học
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 ĐH Bách Khoa - ĐH ĐN
[3]Nấm và vi nấm
Ngành: Sinh học
 2007 Sinh viên đại học hệ chính quy  đại học Bách khoa -ĐH Đà nẵng
[4]Vi sinh
Ngành: Sinh học
 2007 Đại học ngành CNSH, CN Thực phẩm, Môi trường  ĐH Bách Khoa - ĐH ĐÀ NẴNG
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn