Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,453,835

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Công nghệ vi sinh vật
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Đại học, Cao học  Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Sinh học đại cương
Ngành: Sinh học
 2008 Đại học
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 ĐH Bách Khoa - ĐH ĐN
[3]Nấm và vi nấm
Ngành: Sinh học
 2007 Sinh viên đại học hệ chính quy  đại học Bách khoa -ĐH Đà nẵng
[4]Vi sinh
Ngành: Sinh học
 2007 Đại học ngành CNSH, CN Thực phẩm, Môi trường  ĐH Bách Khoa - ĐH ĐÀ NẴNG
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn