Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu qui trình nuôi trồng nấm linh chi (Ganoderma lucidum) phù hợp tại Đà Nẵng.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Lý Thùy Trâm*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 9(106).2016;Từ->đến trang: 107;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nấm linh chi (Ganoderma lucidum) là một loại thảo dược quý đã được sử dụng rộng rãi ở Trung Quốc, Nhật Bản và một số nước châu Á trong ngăn ngừa và điều trị nhiều loại bệnh nguy hiểm. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ và môi trường nuôi cấy đến các giai đoạn nhân giống và nuôi trồng thu quả thể nhằm tìm ra những giống linh chi phù hợp nuôi trồng tại Đà Nẵng. Kết quả cho thấy đã xây dựng thành công qui trình nuôi trồng 2 giống G1 và G3 trên mùn cưa keo với năng suất khô 33,4 ± 2,3 g/bịch ở 320C (đối với giống G3) và 19,3 ± 1,7 g/bịch ở 250C (đối với giống G1), tương đương như trên nguyên liệu mùn cưa cao su. Hai giống này thích hợp phát triển với đặc điểm sinh thái tại Đà Nẵng vào các mùa khác nhau (Giống G1 vào mùa lạnh và giống G3 vào mùa nắng), góp phần giải quyết được những tồn tại hiện nay về vấn đề giống nấm linh chi cho việc nuôi trồng quanh năm tại Đà Nẵng.
ABSTRACT
Lingzhi mushroom (Ganoderma lucidum) is a precious natural medicinal herb that has been widely used for promoting health and longevity in China, Japan and other Asian countries. The objective of this study is to investigate the effect of temperature and culture media on the stages of the growth and and cultivation of some Ganoderma strains in order to find the suitable varieties for the ecological conditions in Danang. Results show that we have successfully established the protocol of cultivation of 2 strains (G1 and G3) using the acacia sawdust substrate, getting the yield similar to using the rubbersawdust substrate. The highest yield of dry fruit body is 33,4 ± 2,3 gram/bag for G3 strain at 320C and is 19,3 ± 1,7gram/bag for G1 strain at 250C. Both strains could grow well in different seasons in Danang(G1 strain for the rainy season and G3 strain for the dry season). This can help solve current problems in finding the suitable Ganoderma strains for cultivation throughout the year in Danang.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn