Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,455,023

 PHÂN LẬP VÀ TẠO DÒNG GENE THERMOLABILE HEMOLYSIN CỦA VI KHUẨN VIBRIO TỪ CÁ HỒNG MỸ Ở THỪA THIÊN HUẾ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đặng Thanh Long, Nguyễn Thái Hoàng, Hoàng Thị Kim Hồng, Lê Lý Thùy Trâm, Phạm Thị Hải Yến, Huỳnh Văn Chương , Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Văn Hiệp
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Đại học Huế:; Số: Vol. 128, No. 1E,;Từ->đến trang: 5–14;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã phân lập và định danh được một chủng Vibrio parahaemolyticus 01 gây bệnh xuất huyết lở loét ở cá hồng mỹ nuôi tại Thừa Thiên Huế. Gene thermolabile hemolysin (tlh) mã hóa tạo kháng nguyên độc tố không bền nhiệt TLH có kích thước 1257 bp, hoàn toàn tương đồng với trình tự gene được công bố trên Genebank (mã số: AY289609.1). Gene tlh mã hóa tạo chuỗi polypeptide hoàn chỉnh dài 418 acid amin và hoàn toàn tương đồng với chuỗi polypeptide được công bố trên Genebank (mã số: AAP41840.1). Kết quả của chúng tôi cho thấy tiềm năng ứng dụng lớn của phương pháp PCR để xác định nhanh chóng và cung cấp thông tin về mối quan hệ di truyền và phân lập gene độc tố từ vi khuẩn Vibrio ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
ABSTRACT
. In this study, we isolated and identified the Vibrio parahaemolyticus 01 strain in Thua Thien Hue province causing ulcer disease in Sciaenops ocellatus. The full-length of thermolabile hemolysin (tlh) gene (1257 bp), encoding antigen thermolabile hemolysin toxin (TLH) of the Vibrio sp. was cloned and sequenced successfully. The sequence analysis of gene cloned shows a complete similarity to the Vibrio parahaemolyticus strain (Genbank: AY289609.1). Gene tlh encodes a complete polypeptide sequence of 418 amino acids and completely consistent with polypeptide chains published in Genebank (accession number: AAP41840.1). Our findings show a high potential of the PCR-based method for rapid identification and providing genetic relationship information and isolate the toxin gene from Vibrio bacteria in Thua Thien Hue province
[ [pdf]phân lập và tạo dòng gene thermolabile hemolysin của vi khuẩn vibrio từ cá hồng mỹ ở thừa thiên huế.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn