Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần dinh dưỡng trong môi trường nuôi cấy lên khả năng tăng sinh khối tế bào và tổng hợp nhựa sinh học tự hủy Poly-b-hydroxybutyrate (PHB) ở chủng vi khuẩn Methylobacterium sp.
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Lê Lý Thùy Trâm
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Số: T2006 – 02-02 ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Môi trường
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn