Lâm Quang Linh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 54,816,145

 
Mục này được 538 lượt người xem
Họ và tên:  Lâm Quang Linh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  16/11/1988
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ thuật Điện; Tại: Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học công nghệ tiên tiến; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện; Tại: Trường Đại học Grenoble Alpes, Cộng hoà Pháp
Lĩnh vực NC: Lưới điện nhỏ ; Điều khiển bền vững ; Năng lượng tái tạo ; Quản lý năng lượng ; Hệ thống điện
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp ; Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng, 54 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2006 - 2011 : Học Đại học ngành Kỹ thuật Điện tại Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
2013 - 2014 : Học Thạc sĩ ngành Năng lượng Điện tại Viện Đại học Bách Khoa Quốc gia Grenoble, Cộng hoà Pháp
2014 - 2018 : Nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Điện tại Viện Đại học Bách Khoa Quốc gia Grenoble và Trường Đại học Grenoble Alpes, Cộng hoà Pháp
02/2019 - 03/2019 : Thực tập trao đổi nghiên cứu tại Đại học Exeter, Vương quốc Anh
2018 - 2019 : Nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ tại Viện Đại học Bách Khoa Quốc gia Grenoble, Cộng hoà Pháp
2019 - nay : Trợ giảng tại Bộ môn Kỹ thuật Công nghệ tiên tiến - Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: Advanced Control of Microgrids for Frequency and Voltage Stability : Robust Control Co-design and Real-time Validation. Chủ nhiệm: Riu, D. Thành viên: Lam, Q.L., Bratcu, A.I., Riu, D., Boudinet, C., Labonne, A., and Thomas, M. Mã số: PhD. Năm: 2018. (Oct 23 2019 3:33PM)
[2] Đề tài Khác: Energy Management of Multi-Source Multi-Converter Systems - Application to Microgrids with Large Integration of Renewable Energy. Chủ nhiệm: Riu, D. Thành viên: Lam, Q.L., Bratcu, A.I., and Riu, D. Mã số: MSc. Năm: 2014. (Oct 23 2019 3:55PM)
[3] Đề tài Khác: Nghiên Cứu Xây Dựng Chương Trình Giám Sát Giới Hạn Ổn Định Tĩnh Của Hệ Thống Điện Trong Thời Gian Thực. Chủ nhiệm: PGS. TS. Ngô Văn Dưỡng. Thành viên: TS. Lâm Quang Linh, PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng. Mã số: VN-TNKHT-KT1. Năm: 2011. (Oct 25 2019 11:52AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Primary Frequency H∞ Control in Stand-alone Microgrids with Storage Units : A Robustness Analysis Confirmed by Real-time Experiments. Authors: Lam, Q.L., Bratcu, A.I., Riu, D., Boudinet, C., Labonne, A., and Thomas, M.. Int. J. Elect. Power Energy Syst. No: vol. 115. Pages: 105507. Year 2020. (Oct 18 2019 9:37PM)
[2]Presentations: Voltage Regulation in Stand-alone Microgrids with Storage Units : A Multi-variable H∞ Control Approach. Authors: Lam, Q.L., Bratcu, A.I., and Riu, D.. In Proc. CIRED Workshop on Microgrids and Local Energy Communities. Pages: 1-4. Year 2018. (Oct 18 2019 9:55PM)
[3]Presentations: Robustness Analysis of Primary Frequency H∞ Control in Stand-alone Microgrids with Storage Units. Authors: Lam, Q.L., Bratcu, A.I., and Riu, D.. In Proc. IFAC Workshop Control Transmiss. Distrib. Smart Grids. Pages: 123-128. Year 2016. (Oct 18 2019 9:59PM)
[4]Presentations: Systematic Multi-variable H∞ Control Design for Primary Frequency Regulation in Stand-alone Microgrids with High Penetration of Renewable Energy Sources. Authors: Lam, Q.L., Bratcu, A.I., and Riu, D.. In Proc. Europ. Control Conf. Pages: 1794-1799. Year 2016. (Oct 18 2019 10:03PM)
[5]Presentations: Frequency Robust Control in Stand-alone Microgrids with PV Sources : Design and Sensitivity Analysis. Authors: Lam, Q.L., Bratcu, A.I., and Riu, D.. In Proc. Sympo. Génie Elect. Pages: 1-8. Year 2016. (Oct 18 2019 10:10PM)
[6]Presentations: Multi-variable H∞ Robust Control Applied to Primary Frequency Regulation in Microgrids with Large Integration of Photovoltaic Energy Source. Authors: Lam, Q.L., Riu, D., Bratcu, A.I., and Mongkoltanatas, J.. In Proc. IEEE Int. Conf. Ind. Technol. Pages: 2921-2928. Year 2015. (Oct 18 2019 10:06PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Young Science Talent Award, National Competition of Undergraduate Research

 Kỹ thuật

 2011

 6612/QĐ-BGDĐT

 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam

  
 Khen thưởng
[1] Electrical Engineering Department Graduate Award. Năm: 2011.
[2] PhD Scholarship, French Ministry of Higher Education, Research, and Innovation. Năm: 2014.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn