Lê Thị Duyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,172,207

 
Mục này được 1496 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Duyên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  11/11/1987
Nơi sinh: Nam Định
Quê quán Nam Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tâm lý học; Tại: Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý Giáo dục; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Giáo dục học; Tại: Đại học sư phạm Hà Nội
Dạy CN: Giáo dục học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ tháng 10/2011 là cán bộ giảng dạy tại khoa Tâm lý - giáo dục
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục học thông qua vận dụng quan điểm sư phạm tương tác. Chủ nhiệm: Th.S Lê Thị Duyên. Mã số: T2015 - 03 - 05. Năm: 2015. (Jan 18 2016 4:10PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học sơ sở trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Chủ nhiệm: Lê Thị Duyên. Mã số: T2013-03-27. Năm: 2013. (Nov 15 2014 7:49PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thực trạng thái độ học tập môn Giáo dục học của sinh viên trường Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thị Duyên. Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp. Số: Số 6. Trang: 87-96. Năm 2017. (May 31 2018 2:08PM)
[2]Bài báo: Biện pháp vận dụng quan điểm sư phạm tương tác trong dạy học môn giáo dục học tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thị Duyên*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(99).2016. Trang: 14. Năm 2016. (Apr 7 2016 3:46PM)
[3]Bài báo: Vận dụng quan điểm sư phạm tương tác trong dạy học môn Giáo dục học. Tác giả: Lê Thị Duyên. Tạp chí thiết bị giáo dục. Số: số 129. Trang: 58-61. Năm 2016. (May 31 2018 2:01PM)
[4]Bài báo: Biện pháp dạy học môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực người học tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thị Duyên. Hội thảo Khoa học Quốc Gia “Đổi mới phương pháp giảng dạy trong các trường sư phạm theo hướng tiếp cận năng lực người học. Số: Số 1. Trang: 68-75. Năm 2016. (May 31 2018 2:03PM)
[5]Bài báo: Thực trạng giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh Trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thị Duyên - Hoàng Thế Hải. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 2(75).2014. Trang: 18-21. Năm 2014.
(Nov 15 2014 7:55PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn