Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp Nhà nước: [Đề tài NAFOSTED] Ảnh hưởng của rủi ro chính sách đối với thanh khoản thị trường và biến động đồng bộ giá cổ phiếu. Chủ nhiệm: TS. Hoàng Dương Việt Anh; Thành viên: TS. Đặng Hữu Mẫn. Mã số: 502.02-2019.315. Năm: 2021. (Nov 24 2019 2:08PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Ảnh hưởng của rủi ro chính sách đối với thanh khoản cổ phiếu và quyết định thâu tóm công ty trong thị trường mua bán & sáp nhập ở Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Đặng Hữu Mẫn. Mã số: B2020-DNA-11. Năm: 2021. (Feb 11 2020 3:12PM)
[3] Đề tài cấp Nhà nước: [Đề tài NAFOSTED] Ảnh hưởng của sự không đồng nhất nhà đầu tư tổ chức đến hiệu quả thị trường chứng khoán và vai trò của môi trường thể chế quốc gia. Chủ nhiệm: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh; Thành viên: TS. Đặng Hữu Mẫn. Mã số: 502.02-2018.304. Năm: 2021. (Nov 24 2019 2:10PM)
[4] Đề tài cấp Nhà nước: [Đề tài NAFOSTED] Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường thông tin và cơ chế quản trị bên ngoài đến các quyết định tài chính và thâu tóm công ty. Chủ nhiệm: TS. Đặng Hữu Mẫn. Mã số: 502.02-2018.10. Năm: 2020. (Jul 27 2018 3:48PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị công ty đến quyết định nắm giữ vốn và lựa chọn hình thức sáp nhập & mua lại ở Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Đặng Hữu Mẫn. Mã số: B2017-ĐN4-03. Năm: 2019. (Jul 19 2017 2:38PM)
[6] Đề tài cấp Thành phố: Nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010-2020. Chủ nhiệm: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh. Thành viên: TS. Đặng Hữu Mẫn. Mã số: TPDN2009. Năm: 2011. (Oct 8 2011 3:36PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn