Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Danh hiệu "Thủ khoa Việt Nam" do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM trao tặng. Năm: 2006.
[2] Thủ khoa Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng niên khóa 2002-2006. Năm: 2006.
[3] Bằng khen của Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng cho tác giả có bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín thuộc danh mục ISI năm 2017, 2018.. Số: Số 6273 (2017), Số 4403 (2018). Năm: 2017, 2018.
[4] Giải thưởng công trình khoa học tiêu biểu của Đại học Đà Nẵng năm 2018. Năm: 2018.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ (2018-2019). Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn