Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tài chính công ty nâng cao
Ngành: Khác
 2016 Sinh viên đại học chuyên ngành tài chính doanh nghiệp  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Tài chính Công ty, Tài chính quốc tế
Ngành: Khác
 2016 Sinh viên đại học (CLC) các ngành TC-NH, Kế toán  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Corporate Finance; Financial Management; International Financial Management; Business Analytics & Statistics
Ngành: Khác
 2013 BA; MSc; MBA in Finance  La Trobe University (Australia)
[4]Đầu tư Tài chính
Ngành: Khác
 2009 SV chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp, Quản trị Tài chính  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[5]Quản trị danh mục đầu tư
Ngành: Khác
 2009 SV chuyên ngành Ngân hàng  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn