Nguyễn Minh Phương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 35399 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Minh Phương
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/03/1983
Nơi sinh: Xã Quế Mỹ, Huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
Quê quán Xã Quế Mỹ, Huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Lịch sử, Cử nhân tiếng Anh; Tại: ĐH sư phạm – ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Tại: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Dạy CN: Lịch sử Việt Nam; Văn hóa Việt Nam; Ngoại giao Việt Nam; Văn bản hành chính; QUản trị văn phòng
Lĩnh vực NC: Lịch sử Việt Nam cận - hiện đại; lịch sử ngoại giao Việt Nam; Phật giáo Việt Nam; Thủ công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng; Văn hóa dân gian Quảng Nam - Đà Nẵng; phong trào yêu nước Quảng Nam - Đà Nẵng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh đại học bằng hai; tiếng Pháp chứng chỉ B
Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm, 459 Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 02363733330; Mobile: 0905046123
Email: nmphuong@ued.udn.vn; nmphuongdn@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


2005-2006: công tác tại Phòng Khoa học, Sau đại học và Hợp tác Quốc tế Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.

2007 đến 6/2019: công tác tại Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.

2009 - 12/2012: Phó bí thư Đoàn trường Trường Đaị học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.

Tháng 3/2010 - 12/2014: Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính-Tổng hợp

12/2012 đến 6/2019: Phó Chủ tịch Công đoàn Trường
Tháng 01/2015 đến tháng 6/2019: Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.

Tháng 7/2019: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu sự biến đổi của làng gốm Thanh Hà (Hội An, Quảng Nam) qua các thời kỳ phát triển. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Minh Phương. Mã số: B2018-ĐN05-17. Năm: 2019. (Jan 16 2020 10:36PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Đổi mới phương thức và nội dung kiểm tra để nâng cao chất lượng dạy - học ở trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Trần Quang Hải. Thành viên: ThS. Phạm Thành Vinh; PGS.TS. Nguyễn Quang Giao; TS. Nguyễn Minh Phương. Mã số: B2009-DDN05-18. Năm: 2013. (Jan 16 2020 10:48PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Khảo sát thực trạng đảm bảo chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN nhằm đề xuất xây dựng các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục. Chủ nhiệm: ThS. Phạm Thị Ánh Phượng. Thành viên: TS. Nguyễn Minh Phương. Mã số: T2013-05-20. Năm: 2012. (Jan 16 2020 11:21PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: LÀNG GỐM THANH HÀ (HỘI AN – QUẢNG NAM) THẾ KỶ XIX. Tác giả: TS. Nguyễn Minh Phương. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử xứ Quảng. Số: 14 (1/2020). Trang: 92-100. Năm 2020. (Feb 7 2020 6:05PM)
[2]Bài báo: Các giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển làng nghề thủ công tại Quảng Nam. Tác giả: TS. Nguyễn Minh Phương*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 2, 2020. Trang: 15. Năm 2020. (Mar 25 2020 5:01PM)
[3]Bài báo: NGHỀ GỐM THANH HÀ (HỘI AN - QUẢNG NAM) VỚI NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA ĐỊA PHƯƠNG. Tác giả: TS. Nguyễn Minh Phương, ThS. Đồng Thị Hương. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 1(293)/2020. Trang: 61-70. Năm 2020. (Feb 7 2020 6:00PM)
[4]Bài báo: Thủ công nghiệp nhà nước ở Quảng Nam dưới triều Nguyễn. Tác giả: TS. Nguyễn Minh Phương; ThS. Nguyễn Song Tuần Hải. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử xứ Quảng. Số: 15 (7.2017). Trang: 75-83. Năm 2020. (Aug 26 2020 8:31AM)
[5]Bài báo: Nam Thịnh Sơn trang - Căn cứ địa của Duy Tân hội và phong trào Đông Du đầu thế kỷ XX. Tác giả: TS. Nguyễn Minh Phương. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử. Số: 10(534). Trang: 50-60. Năm 2020. (Jan 25 2021 8:11PM)
[6]Bài báo: Nghề và làng nghề thủ công truyền thống trong ca dao Xứ Quảng . Tác giả: TS. Nguyễn Minh Phương. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 8(288) 2019. Trang: 83-86. Năm 2019. (Sep 20 2019 11:02AM)
[7]Bài báo: NGHỀ ĐAN LÁT YẾN NÊ ĐẦU THẾ KỶ XX. Tác giả: ThS. Nguyễn Minh Phương. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quảng Nam. Số: 11/2017. Trang: 71-79. Năm 2017. (Apr 13 2018 3:34PM)
[8]Bài báo: Nghề làm đường ở Quảng Nam đầu thế kỷ XX . Tác giả: ThS. Nguyễn Minh Phương*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(117).2017. Trang: 49. Năm 2017. (Oct 13 2017 10:32AM)
[9]Bài báo: NGHỀ ĐÚC ĐỒNG PHƯỚC KIỀU DƯỚI TRIỀU NGUYỄN. Tác giả: Nguyễn Minh Phương. Tạp chí Khoa học Đại học Huế. Số: 6B. Trang: 211-220. Năm 2017. (Sep 1 2017 3:38PM)
[10]Bài báo: Con rắn trong tâm thức người Việt. Tác giả: Nguyễn Minh Phương. NHỊP CẦU - Bản tin nội bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. Số: 3. Trang: 11-12. Năm 2013. (Mar 26 2013 7:42PM)
[11]Bài báo: LÀNG THỦ CÔNG NON NƯỚC ĐẦU THẾ KỶ XX. Tác giả: Nguyễn Minh Phương. Tạp chí Xưa và Nay. Số: 423. Trang: 18-21. Năm 2013. (Mar 26 2013 7:47PM)
[12]Bài báo: ĐÂU RỒI LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG. Tác giả: Nguyễn Minh Phương. NHỊP CẦU - Bản tin nội bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. Số: 4. Trang: 12-13. Năm 2013. (Mar 26 2013 7:57PM)
[13]Bài báo: NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP HỌC HỌC PHẦN ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬVIỆT NAM CỦA SINH VIÊN KHOA QUỐC TẾ HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP. Tác giả: Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Nữ Như Ý, Phạm Vũ Khánh Vân, Huỳnh Thị Phương Uyên. Kỷ yếu Sinh viên Nghiên cứu khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN năm 2012. Số: 10. Trang: 61-68. Năm 2013. (Mar 13 2014 8:38PM)
[14]Bài báo: NGHỀ LÀM NƯỚC MẮM NAM Ô TRƯỚC NĂM 1945. Tác giả: Nguyễn Minh Phương. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Sau đại học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế lần thứ Nhất. Số: 01. Trang: 361-367. Năm 2013. (Mar 13 2014 8:57PM)
[15]Tham luận: BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY VĂN HÓA LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP. Tác giả: Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Nữ Như Ý, Phạm Vũ Khánh Vân. Diễn đàn "Thanh niên với các vấn đề quốc tế lần thứ II năm 2013". Trang: 12-19. Năm 2013. (Mar 13 2014 8:45PM)
[16]Bài báo: LƯỢC SỬ TRUYỀN THỐNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM. Tác giả: Nguyễn Minh Phương. Nhịp cầu - Bản tin nội bộ Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Số: 02. Trang: 01-02. Năm 2012. (Dec 19 2012 6:34PM)
[17]Bài báo: NGHỀ DỆT CHIẾU CẨM NÊ (ĐÀ NẴNG) TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 . Tác giả: Nguyễn Minh Phương, Lê Thị Phúc
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 9 (58). Trang: 61-67. Năm 2012. (Dec 18 2012 8:22PM)
[18]Bài báo: Nguyễn Minh Phương . Tạp chí Khoa học và Công nghệ
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 1(50). Trang: 176-182. Năm 2012.
(Mar 26 2012 3:55PM)
[19]Bài báo: LÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NON NƯỚC TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945. Tác giả: Nguyễn Minh Phương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 2(51). Trang: 108-116. Năm 2012. (Apr 4 2012 8:54PM)
[20]Bài báo:
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn